Werkplek

Top Landbouw

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top Landbouw - speciaal ontworpen voor uw landbouwbedrijf

Deze oplossing beschermt uw woonvertrekken, stallen, hangars, silo’s, landbouwmaterieel vee en andere landbouwproducten.

Duidelijke voordelen

Speciaal ontwikkeld voor landbouwbedrijven

Woongedeelte, stallen, hangars, silo’s, landbouwmachines, vee en landbouwproducten: u beschermt alles in 1 enkel contract.

Gerust gemoed

Schade die niet expliciet bij de uitsluitingen staat, is voor 100 % verzekerd.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mijn onderneming?

Uw landbouwbedrijf is uw levenswerk. U nam het over van de vorige generatie, uw gezin helpt erin mee en u investeert er veel tijd en energie in. Als er iets fout loopt, wilt u dan ook zo goed mogelijk beschermd zijn. Top Landbouw houdt rekening met de typische kenmerken van landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven en beschermt zowel het privégedeelte als uw gebouwen en inhoud met speciaal ontwikkelde waarborgen.

Uw materieel, vee en landbouwproducten zijn niet alleen in uw bedrijf beschermd, maar ook bij verplaatsingen naar beurzen overal ter wereld. 


Wat dekt deze verzekering?

Top Landbouw beschermt uw gebouwen en hun inhoud bij schade door:

 • brand,
 • explosie en implosie,
 • bliksem,
 • dieven of vandalen,
 • uitwerking van elektriciteit,
 • storm,
 • hagel,
 • sneeuwdruk,
 • water,
 • natuurrampen,
 • stookolie,
 • glasbreuk,
 • arbeidsconflicten en aanslagen,
 • enz.

Ook als uw schade aangrenzende gebouwen of andere mensen treft, is uw aansprakelijkheid verzekerd.

Met Top Landbouw beschermt u, naast uw gebouwen en hun inhoud, ook:

Uw inkomen
Wanneer u na een brand tijdelijk niet kunt werken of uw bedrijf door een overstroming of na een storm niet toegankelijk is. Hiervoor onderschrijft u de verzekering 'Financiële bescherming'.

Uw professionele spullen
De optie diefstal dekt uw inboedel in het woonhuis en in de bijgebouwen, alsook uw waarden in de voor beroepsdoeleinden aangewende lokalen, bij diefstal en ook als iemand u op straat hardhandig berooft​.

Uw materieel en landbouwmachines
Met Top Machines beschermt u de machines die onmisbaar zijn voor uw activiteit. Het is geruststellend om uw landbouwbedrijf niet in de steek te moeten laten bij het minste probleem.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Uw landbouwbedrijf in België is verzekerd, inclusief 1 privégarage op een ander adres. Ook uw machines, vee en landbouwproducten zijn beschermd in uw bedrijfsgebouwen en in andere gebouwen overal ter wereld waar u ze tijdelijk onderbrengt/verplaatst.

Verhuist u binnen België, dan bent u gedurende 120 dagen op beide adressen verzekerd.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Uw verzekeringsadviseur kan u het beste helpen bij schade. Verwittig hem zo snel mogelijk. Samen met AG Insurance vertelt hij u welke noodmaatregelen u snel kunt nemen om ergere schade te voorkomen. Als het dringend is, sturen we zelfs een vakman langs om bijvoorbeeld uw dak af te dekken of een lek te dichten.

Uw schadevergoeding komt in orde, maar u moet natuurlijk nog een afspraak regelen met een hersteller. Dat kan wat voeten in de aarde hebben. Als het kan en u dat wilt, sturen we daarom zo snel mogelijk een vakman langs om uw schade te herstellen. Voordeel van deze herstelling in natura? U hoeft niets zelf te betalen – ook geen vrijstelling – en u geniet 6 maanden garantie op de herstelling.


Wat zijn de belangrijkste uitzonderingen?

 • Schade aan broeikassen en serres voor professioneel gebruik en aan hun inhoud.
 • In de waarborg 'uitwerking van elektriciteit': schade aan de inhoud voor professioneel gebruik en het verlies van pluimvee door een temperatuurverandering die het gevolg is van het stilvallen van of een storing in de productie van koude of warmte.
 • Schade aan dieren buiten een constructie, behalve wanneer het gaat om bliksem of elektrocutie.
 • Natuurrampen aan oogsten die nog niet binnengehaald zijn. Gewassen in serres blijven wel verzekerd.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering