Werkplek

Pack Verhuurder

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Verhuurder
Verzekering en bijstand voor verhuurders, tot 12 maanden huur terugbetaald

U krijgt een vergoeding tot 12 maanden huur als de huurder u niet meer betaalt.

Uw verhuurde eigendom moet de hoofdverblijfplaats zijn van de huurder (privégebruik) met een geregistreerd huurcontract van minstens 3 jaar en een huurwaarborg (geblokkeerde rekening of bankgarantie).

Duidelijke voordelen

Huurschade gedekt

U ontvangt een schadevergoeding als de huurder het verhuurde appartement of huis beschadigt.

Juridische bijstand bij geschil contract

U kunt een beroep doen op een uitgebreide rechtsbijstand als u juridische problemen hebt met het huurcontract.

Vergoeding bij vroegtijdig vertrek

U krijgt een compensatie van 1 maand huur als uw huurder het huurcontract vervroegd stopzet.

Bijstand verhuurder

U kunt terugvallen op Property Assist, een bijstandsdienst die zoekt naar geschikte vaklui.


In deze pagina


Waarvoor kan ik Pack Verhuurder gebruiken?

U verhuurt een huis of appartement en u wilt op alle vlakken beschermd zijn. U wilt niet alleen de woning beschermen tegen schade of enig ander risico. U wenst ook een bescherming voor uzelf als verhuurder. U hebt hiervoor Pack Verhuurder, een aanvulling van uw brandverzekering Top Woning. U beschermt zich met Pack Verhuurder tegen:

 • onbetaalde huur;
 • schade door de huurder;
 • juridische geschillen over het huurcontract;
 • vervroegd vertrek van de huurder door overlijden of permanente invaliditeit;
 • een moeilijke zoektocht naar goede vaklui, dankzij de bijstand Property Assist.

U kunt de verzekering Pack Verhuurder ook onderschrijven als u uw gebouw niet bij AG Insurance kunt verzekeren, bijvoorbeeld door bepaalde modaliteiten van uw hypothecaire lening. Maar ook als verhuurder van appartementen in mede-eigendom die door een blokpolis worden verzekerd.

De aanvaarding van Pack Verhuurder gebeurt op basis van het maandelijkse bedrag van de huur (zonder kosten) van het verhuurde gebouw. Er is een minimumhuur vereist in functie van het gebouwtype en postcode.


Wat biedt Pack Verhuurder voor mij?

​U hebt met Pack Verhuurder een globale oplossing voor mogelijke problemen tussen u als verhuurder en uw huurder.

 1. Onbetaalde huur
  • Juridische en financiële bijstand als uw huurder zijn huur volledig of gedeeltelijk niet meer betaalt.
  • Een terugbetaling tot 12 maanden huur, als u geen minnelijke schikking kunt treffen en uw verhuurder nog steeds niet betaalt na een juridische procedure. Met een voorschot in afwachting van de uitspraak.
 2. Huurschade
  • Financiële en juridische bijstand bij schade aan uw verhuurde huis of appartement.
  • Als de schade hoger is dan de huurwaarborg ontvangt u het verschil tot een maximum van 12 maanden huur. Met een voorschot gelijk aan de huurwaarborg om de eerste kosten te betalen vóór het einde van gerechtelijke procedure.
 3. Juridische bijstand
  • Bij andere geschillen in verband met het huurcontract en met een voorschot van de procedure-, expertise-, advocaatkosten, ... Tot een bedrag gelijk aan 12 maanden huur.
 4. Vroegtijdig vertrek
  • Bij een vervroegd vertrek van de huurder wegens het overlijden of ernstige invaliditeit van een inwoner.
  • Een forfaitaire vergoeding gelijk aan één maand huur.
 5. Property Assist
  • Een efficiënte service die u helpt zoeken naar geschikte vaklui voor uw onderhouds- en herstellingswerkzaamheden.
  • Met de zekerheid dat u binnen de 48 uur in contact komt met een vakman en binnen de 3 dagen na zijn bezoek een marktconforme offerte in de bus krijgt.

Waar en wanneer ben ik verzekerd?

​U kunt de waarborgen uit Pack Verhuurder genieten voor uw verhuurde huis of appartement in België dat verzekerd is in Top Woning en dat de hoofdverblijfplaats is van de huurder.

Voor de waarborg “huurschade” is een gedateerde en tegensprekelijke plaatsbeschrijving noodzakelijk (zowel bij het begin als einde van de huur).

De aanvaarding van het Pack Verhuurder is gebaseerd op het bedrag van de maandelijkse huurgelden (zonder lasten) van het verhuurde gebouw. Er wordt een minimum vereist in functie van het type gebouw en van de postcode.

U hebt een wachttijd van 4 maanden tussen de aanvang van Pack Verhuurder en de ondertekening van het huurcontract voor de waarborgen rechtsbijstand, onbetaalde huur en huurschade. U kunt wel altijd terugvallen op de waarborg rechtsbijstand om een minnelijke schikking te treffen.

Wat is de looptijd van mijn contract?

Het betreft een contract met een duur van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet.


Wat doe ik bij schade?

U hebt een geschil met uw huurder.

U komt met één telefoontje onmiddellijk bij een rechtsbijstandsspecialist terecht. Hij neemt contact (eventueel via de aanduiding van een advocaat) op met uw huurder om tot een minnelijke schikking te komen. Lukt dit niet, dan kunt u een juridische procedure opstarten.

U ontvangt alvast een voorschot bij een onbetaalde huur of bij huurschade tot het vonnis valt.

U zult door onze bijstandsverlener onmiddellijk in contact gebracht worden met een vakman uit uw regio als u de bijstand van Property Assist wilt inschakelen.


Voor welke voornaamste risico's ben ik niet verzekerd?

 • Geschillen die al lopende waren vóór de inwerkingtreding van Pack Verhuurder.
 • Als de verzekerde de wettelijke en/of contractuele verplichtingen ten opzichte van de huurder niet naleeft.
 • Als enkel de lasten (gemeenschappelijke en/of privé) niet aan de verzekerde betaald werden.
 • Schade veroorzaakt door de huurder in de gemeenschappelijke delen.
 • ​​Schade veroorzaakt door de huurder in de private delen indien de plaatsbeschrijving bij huurintrede en die bij huuruittrede niet gedateerd zijn en niet op tegenspraak werden opgesteld.​

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering