Gezondheid

AG Care Vision

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Uw zekerheid voor later

U blijft dezelfde waarborgen van AG Care Hospitalisatie genieten, hoe vaak u ook van werkgever (en dus hospitalisatieverzekering) verandert.

De aanvulling op de verzekering via uw werkgever

AG Care Vision kan enkel onderschreven worden als aanvulling op een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering, niet noodzakelijk afgesloten bij AG Insurance.

Duidelijke voordelen

Bescherming tegen hoge premies

U klikt uw instapleeftijd vast en vermijdt grote premiesprongen wanneer u de beroepsgebonden verzekering individueel voortzet.

Onmiddellijk voordeel

Uniek op de markt: u geniet aanvullende voordelen bovenop de verzekering via uw werkgever.

Waarborgen op maat

U kunt kiezen voor een extra waarborg (Delta): de meest uitgebreide dekking zoals terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen.


In deze pagina


Waarom is AG Care Vision iets voor mij?

U hebt al een hospitalisatieverzekering via uw werkgever? Prima! Maar weet u ook of u verzekerd blijft als u met pensioen gaat of van werk verandert? En aan welke premie?

Elke persoon die zijn beroepsgebonden hospitalisatieverzekering verliest (bijv. na verandering van werkgever, pensioen, ontslag, …), heeft recht op een individuele voortzetting van deze verzekering met minstens gelijkwaardige waarborgen. Een individuele voortzetting betekent echter ook een hogere premie. AG Care Vision van AG Insurance zorgt ervoor dat:

  • de premie voor uw hospitalisatieverzekering ook na uw individuele voortzetting betaalbaar blijft. Jong onderschrijven wordt beloond.
  • u na het verlies van uw verzekering via uw werkgever kunt terugvallen op de uitgebreide waarborgen van een individuele verzekering AG Care Hospitalisatie.

Zo blijft u altijd en overal volledig gedekt tegen medische kosten, levenslang. Bovendien krijgt u, wanneer u nog verzekerd bent via uw werkgever, aanvullende voordelen bovenop uw beroepsgebonden verzekering.


Wat dekt deze verzekering?

AG Care Vision is een 2-in-1-product:

Zekerheid over uw dekking en tarief

Als u geen recht meer hebt op een beroepsgebonden hospitalisatieverzekering, voorziet de wetgever via de wet-Verwilghen een vangnet via een individuele voortzetting. Keerzijde van de medaille is dat een individuele voortzetting gepaard gaat met een (grote) verhoging van de maandelijkse premie, zeker vanaf uw 65ste. De premie van uw hospitalisatieverzekering wordt namelijk berekend op basis van uw leeftijd: hoe ouder u bent, hoe meer u zult betalen. AG Care Vision vangt dit op door uw leeftijd ‘vast te klikken’.

Een voorbeeld maakt dit duidelijk: Ann onderschrijft in 2015 op 35-jarige leeftijd een AG Care Vision. In 2045, Ann is dan 65, verliest zij haar beroepsgebonden verzekering. Op dat moment zal haar verzekering AG Care Vision omgevormd worden naar een volwaardige AG Care Hospitalisatie-verzekering. Ann betaalt, ook na 2045, slechts het tarief bepaald voor een 35-jarige in 2015 (+ jaarlijkse indexatie), en niet het tarief van een 65-jarige in 2045. Dit wel op voorwaarde dat de premie zonder onderbreking werd betaald.

Wanneer u het recht op een beroepsgebonden verzekering verliest, geniet u de algemene voorwaarden en waarborgen van AG Care Hospitalisatie, zelfs als uw beroepsgebonden verzekering niet via AG Insurance liep of een minder uitgebreide dekking had dan AG Care Hospitalisatie.

U hebt als verzekerde dus absolute zekerheid over het tarief en de voorwaarden van uw toekomstige verzekering, hoe vaak u ook van werkgever en dus hospitalisatieverzekering verandert.

Aanvullende onmiddellijke dekking

AG Care Vision is méér dan het betaalbaar houden van uw hospitalisatieverzekering. U krijgt, uniek op de markt, aanvullende voordelen bovenop uw beroepsgebonden verzekering. Zo worden ook de medische kosten die het plafond van uw verzekering via uw werkgever overtreffen, terugbetaald als dat plafond minstens 2x de wettelijke tussenkomst bedraagt. De behandeling van zware ziekten die niet opgenomen werden in het beroepsgebonden plan worden onbeperkt terugbetaald. Tot slot hebt u ook recht op bijstand in het buitenland.

Delta

U kunt AG Care Vision ook uitbreiden met de waarborg Delta. Dit is de meest uitgebreide hospitalisatieverzekering, met

  • een verdubbeling van de voor- en nabehandelingsperiode tot 2 en 6 maanden,;
  • terugbetaling van vruchtbaarheidsbehandelingen,;
  • vergoeding aan 50 % van alternatieve geneeskunde,;

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Aansluiten bij AG Care Vision gebeurt doorgaans na medische formaliteiten. Vanaf 01/01/2019 is dit is niet het geval als het beroepsgebonden plan via AG liep, en u de aansluiting vraagt: 

  • ​na meer dan 2 jaar onafgebroken verzekerd te zijn bij AG, 

OF

  • binnen de 30 dagen na de start bij een nieuwe werkgever,

OF

  • ​binnen de 30 dagen na een ​​bedrijfspresentatie bij de werkgever.​

AG Care Vision is een verzekering zonder wachttijd. Na aanvaarding van de verzekering geniet u onmiddellijk de bijkomende dekkingen bovenop de verzekering via uw werkgever. U moet de omvorming van AG Care Vision naar AG Care Hospitalisatie zelf aanvragen binnen de 30 dagen na het verlies van uw beroepsgebonden hospitalisatieverzekering. Zo blijft u optimaal beschermd.

U blijft bovendien levenslang gedekt, want AG Care Vision is een contract voor het leven waarbij enkel u de verzekering eenduidig kan opzeggen. 

De waarborg gaat met u mee over de grenzen heen. Zo kunt u onbezorgd op vakantie of zakenreis. Bovendien is in het buitenland extra bijstand voorzien.​


Ik word gehospitaliseerd. Wat nu?

​Wie betaalt mijn medische kosten terug?

Voor uw comfort staat alle informatie over de terugbetaling van uw hospitalisatie door AG Insurance voortaan op 1 website. Van de aangifte van uw opname tot de terugbetaling: u vindt het er allemaal.


Voor welke voornaamste risico’s ben ik niet verzekerd?

​De eventuele vrijstelling in uw beroepsgebonden plan wordt niet terugbetaald, maar bv. de behandelingskosten van een zware ziekte die buiten de dekking van de verzekering via uw werkgever valt, wel.
Bij de terugbetaling via AG Care Vision wordt wel steeds rekening gehouden met een vrijstelling van 2 keer de tussenkomst van de wettelijke ziekteverzekering. Dat laatste is echter niet het geval bij prothesen zonder wettelijke tussenkomst, want dan betaalt AG Care Vision het volledige bedrag van de prothese terug.
Bij omschakeling van AG Care Vision naar AG Care Hospitalisatie zijn de uitsluitingen van AG Care Hospitalisatie van toepassing.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​

Neem voor het afsluiten van deze verzekering het IPID-document door, met duidelijke en beknopte informatie over uw toekomstige verzekering.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

Online beheer van hospitalisatiekosten

U wilt dat AG Insurance de ziekenhuisfacturen van uw medewerkers rechtstreeks betaalt aan het ziekenhuis. Zij kunnen hier online hun hospitalisatie melden met hun Medi-Assistance kaart of My Healthcare Card.

 

Toegang Online intake

meld online een ziekenhuisopname en geniet van de derdebetalersregeling.

 

Van de aangifte van een hospitalisatie of andere medische zorgen tot de terugbetaling

alle praktische info op een rij.

Online beheer van apotheekkosten

​U wilt dat AG Insurance de apothekersattesten van uw medewerkers elektronisch ontvangt en de apothekerskosten zo snel mogelijk terugbetaalt op hun bankrekening. Geen gedoe dus met het opsturen van formulieren en attesten.

 

Toegang tot My Global Benefits

De My Healthcare Card activeren.

.