Modulis

Pack Modulis Apotheek

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Modulis Apotheek
Helende oplossing voor uw apotheek

Een uitstekende bescherming van uw apotheek via 6 specifieke waarborgen.

Duidelijke voordelen

6 waarborgen exclusief voor uw apotheek

Bescherming voor uzelf, uw medewerkers, koopwaar, documenten en data. En een vergoeding wanneer u verplicht bent uw apotheek tijdelijk te sluiten.

10 % bonus

Dankzij de 'Goedeklantbonus' kan u jaarlijks 10% van de betaalde premie terugkrijgen.

Gemakkelijk

U behoudt het overzicht met 1 dossier, 1 vervaldag en 1 premie die u bovendien gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

​U adviseert uw klanten dag in dag uit. Pack Modulis Apotheek bevat 6 specifieke waarborgen voor uzelf, uw medewerkers en uw apotheek. Ook uw materieel en koopwaar zijn beschermd, net als uw documenten en data.


Wat verzekert dit Pack Modulis Apotheek?

Pack Modulis Apotheek werd speciaal ontwikkeld voor uw beroepsactiviteit. Dat levert u deze heel specifieke voordelen op:

 1. Hulp na agressie of een overval

  Net voor sluitingstijd duikt een overvaller op die u verwondt. Uw assistente is in shock.

  Gelukkig schiet Pack Modulis Apotheek u te hulp met:
  • de vergoeding van uw medische kosten tot 2500 euro.
  • 50 euro per dag dat u niet kunt werken, vanaf dag 1 en tot 30 dagen als het nodig is.
  • 24u/24 psychologische bijstand voor u en uw medewerkers. De eerste 3 consultaties zijn gratis.
  • een vergoeding die het verschil compenseert tussen enerzijds het gewaarborgd maandloon (mét sociale lasten) dat u uw medewerker betaalt en anderzijds de vergoeding van uw arbeidsongevallenverzekeraar. Die compensatie bedraagt minstens 12,50 euro per dag.
  • een vergoeding tot 500 euro voor waarden die uit uw kassa of een gesloten meubel gestolen worden, of tijdens het transport.
  • een vergoeding van 25.000 euro als u zou overlijden of als een van uw medewerkers overlijdt.
 2. De bescherming van vervoerde koopwaar en goederen die nodig zijn voor uw activiteit
  Op de parking van een leverancier worden geneesmiddelen en medisch materiaal gestolen uit uw wagen.

  U ontvangt tot 1500 euro schadevergoeding voor de koopwaar en goederen uit uw apotheek die gestolen worden of tijdens een verkeersongeval beschadigd raken.
 3. De wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens
  Een breuk in de waterleiding veroorzaakt waterschade aan uw pc en de medische voorschriften op uw bureau. Daardoor moet u alle software opnieuw installeren. En u kunt de bedragen van de vernietigde voorschriften niet recupereren bij het ziekenfonds of de Tariferingsdienst.

  U krijgt tot 10.000 euro om uw informaticabestanden en -gegevens te herstellen. Pack Modulis Apotheek vergoedt bovendien de schade die u lijdt wanneer doktersvoorschriften vernietigd of gestolen zijn.
 4. De vergoeding van koopwaar die door temperatuursveranderingen onbruikbaar is
  Een hevig onweer veroorzaakt een kortsluiting die uw koelkast beschadigt. De vaccins en medicijnen die koel bewaard moeten worden, zijn niet meer bruikbaar. U krijgt tot 1500 euro als de temperatuursverandering het gevolg is van:
  • een risico dat in uw brandpolis verzekerd is,
  • een stroomonderbreking van minstens 4 uur.
 5. Een schadevergoeding als u verplicht bent uw apotheek tijdelijk te sluiten
  Na een bomalarm sluiten de veiligheidsdiensten de galerij waar uw apotheek gevestigd is. Dankzij Pack Modulis Apotheek krijgt u echter 250 per dag dat uw apotheek gesloten moet blijven omwille van overheidsmaatregelen, openbare werken of schade die in uw brandpolis verzekerd is. U kunt een maand lang op deze vergoeding rekenen als het nodig is.
 6. Bescherming van de wagen van uw medewerkers tijdens opdrachten
  U stuurt een medewerker met zijn auto op pad met medicijnen voor een klant die moeilijk te been is. Maar onderweg botst hij met een andere wagen. Dankzij Pack Modulis Apotheek krijgt uw medewerker de herstelkosten voor zijn wagen vergoed.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Apotheek:

 • tijdens de uitoefening van uw activiteit in uw apotheek,
 • bij agressie of een overval,
 • bij een verplichte tijdelijke sluiting van uw apotheek,
 • voor de gegevens en databestanden die u gebruikt,
 • voor uw professioneel materieel en koopwaar die u vervoert,
 • voor het voertuig van uw medewerkers wanneer zij op opdracht zijn.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel uw verzekeringsadviseur. Hij is de geknipte persoon om uw schadedossier op te volgen.


Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg 'Wedersamenstelling van documenten en informaticagegevens', beschreven in punt 3, dekt niet: 

 • het verlies of de eenvoudige verdwijning van de medische voorschriften;
 • de diefstal en de schade geleden door de informaticagegevens of de software en die het resultaat is van een verwijdering, een virus of andere schadelijke software.

De waarborg 'Bescherming van de wagen van uw medewerkers tijdens opdrachten', beschreven in punt 6, dekt niet:  

 • de voertuigen die rijden onder buitenlandse nummerplaten;
 • de voertuigen met een globale waarde van 50.000 euro en meer.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering