Modulis

Pack Modulis Boekhouder

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Pack Modulis Boekhouder
Oefen uw beroep uit zonder zorgen

Een overzichtelijke en aantrekkelijke verzekeringsoplossing op maat van uw activiteit als boekhouder of accountant.

Duidelijke voordelen

7 exclusieve waarborgen en diensten voor boekhouders en expert-boekhouders

U geniet waarborgen die afgestemd zijn op uw beroep. Gaande van een vervangkantoor na schade tot hulp wanneer uw pc gekraakt is. En toegang tot een schuldinningsdienst voor uw klanten.

10 % bonus

Dankzij de 'Goedeklantbonus' kan u jaarlijks 10% van de betaalde premie terugkrijgen.

Altijd goed verzekerd

Uw verzekering evolueert mee wanneer u personeel aanwerft of uw aanbod uitbreidt.

Gemakkelijk

Eén overzicht, één vervaldatum en één premie die u gratis kunt spreiden.

Toegang tot schuldinningsdienst

U hoeft geen tijd en energie meer te stoppen in de recuperatie van onbetaalde facturen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

U zit veel en graag met uw hoofd in de cijfers. Maar uw verzekeringen hoeft u niet uit te pluizen. Want Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder is overzichtelijk en biedt u een uitgebreide bescherming.


Wat verzekert dit Pack Modulis?

Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder werd speciaal ontwikkeld op maat van uw beroep. Welke specifieke dekkingen mag u verwachten?

  1. Een vervangkantoor bij schade
    Door waterschade kunt u niet in uw kantoor werken. Dankzij Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder krijgt u een vervangkantoor ter beschikking, met alle telefoon- en internetaansluitingen. Bovendien wordt de eerste maandhuur voor u betaald.
  2. Bijkomende schadevergoeding bij diefstal of overstroming
    Kunt u tijdelijk niet verder werken in uw kantoor door een diefstal of overstroming, dan krijgt u een vergoeding van 1000 euro per dag. Bij diefstal kunt u maximaal 3 dagen op deze vergoeding rekenen en tot 10 dagen bij overstroming.
  3. Een vergoeding voor de wedersamenstelling van uw gegevens
    Zijn uw data vernield of gestolen? Dan krijgt u tot 10.000 euro om uw eigen data opnieuw samen te stellen en tot 10 dagen lang per dag 1000 euro ter compensatie voor het feit dat u niet kunt werken.
  4. Een vergoeding bij computerpiraterij
    Is uw computer gekraakt? Dan betalen wij u de hulp van een informaticaspecialist ter waarde van maximaal 10.000 euro. U kunt daarnaast maximaal 10 dagen rekenen op 1000 euro omdat u niet kunt werken en wij vergoeden de schade die uw klanten lijden tot 10.000 euro. U krijgt 1500 euro om uw klanten in te lichten over de computerpiraterij. En u geniet ten slotte tot 15.000 euro rechtsbijstand.
  5. Bescherming van uw werknemers en stagiairs tijdens opdrachten
    Werknemers die bij een klant ter plaatse gaan, genieten een omniumverzekering wanneer hun eigen voertuig of dat van hun partner tijdens deze verplaatsing voor het werk beschadigd raakt.
  6. Een hogere vergoeding bij blijvende invaliditeit
    U raakt gewond bij een auto-ongeval en houdt er een blijvende invaliditeit aan over.

    Als u door een ongeval tijdens uw werk of in uw privéleven blijvend arbeidsongeschikt wordt, krijgt u een hogere vergoeding dan in uw basiscontract staat.
  7. Toegang tot een schuldinningsdienst voor uw klanten
    Dankzij uw Modulis hebt u zelf toegang tot een schuldinningsdienst. Pack Modulis Boekhouder-Boekhouder-expert breidt dit voordeel uit naar uw klanten, aan dezelfde voorwaarden.

Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Als de basiscontracten in uw Modulis-dossier zitten, geniet u de bescherming van Pack Modulis Boekhouder-Expert-boekhouder:

  • tijdens uw professionele activiteiten: voor uzelf, uw kantoor, uw informaticamaterieel en uw gegevens,
  • voor het voertuig van uw medewerkers tijdens professionele opdrachten,
  • voor uw klanten: zij hebben toegang tot een schuldinningsdienst.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

​Bel meteen uw verzekeringsadviseur. Bij schade is hij de geknipte persoon om u te adviseren en uw dossier op te volgen.


Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

Zijn uitgesloten van de dekking voor het geheel van het pack: 

  • de schade die het gevolg is van uitzonderlijke natuurrampen (tsunami, vulkaanuitbarsting, vallen van meteorieten enz.).

De waarborg Omnium ‘opdrachten’ voor uw medewerkers, beschreven in punt 5, dekt niet:

  • dekt het Pack de schade aan het voertuig van uw medewerker boven een werkelijke waarde van 30.000 euro niet;
  • is glasbreuk alleen gedekt als de herstelling wordt uitgevoerd bij een erkende hersteller.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering