Pensioen

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Spaar voor uw pensioen en verminder uw belastingen

Met een VAPZ spaart u zelf een aanvullend pensioenkapitaal bijeen. U betaalt minder belastingen en minder sociale bijdragen.

VAPZ is een zeer veelzijdig product met een rendement dat top is op de markt. Dankzij de aanvullende dekkingen kunnen zelfstandigen het product perfect afstemmen op de behoeften van hun gezin.

Uw voordelen

Fiscaal en sociaal voordelig

U recupereert meteen tot 64 % van uw bijdrage.

Zekerheid

U geniet een gewaarborgd rendement en loopt dus geen enkel risico.

Vrijheid en flexibiliteit

Binnen het wettelijk kader kiest u zelf hoeveel en hoe vaak u stort.

Bescherming gezin

Dankzij de aanvullende dekkingen is uw gezin beschermd als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt.

Woning of verbouwing financieren

Gebruik uw VAPZ via voorschot of inpandgave.

Fiscale optimalisatie

Kies voor een premie die mee evolueert met uw inkomen en zo ook voor een jaarlijkse automatische aanpassing. 

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is een VAPZ iets voor mij?

Het wettelijk pensioen van een zelfstandige ligt niet zo hoog. Daardoor dreigt een grote kloof tussen uw huidige inkomsten en wat u overhoudt na uw pensioen. Om uw levensstandaard te behouden, moet u zelf sparen en er liefst zo vroeg mogelijk mee beginnen.

Een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) is de interessantste oplossing, een must voor iedere ondernemer. U spaart namelijk voor uw pensioen en geniet tegelijk een fiscaal voordeel. U kunt de bijdragen aftrekken als beroepskosten. Daardoor vermindert ook uw inkomen en moet u dus minder sociale bijdragen betalen.

 • Extra bescherming
  U spaart dus voor uw pensioen en kunt er ook voor kiezen om uw gezin extra te beschermen voor als u arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. Zo komen ze niet in de kou te staan.
 • Vastgoed financieren
  Daarnaast kunt u een deel van het pensioenkapitaal gebruiken om een vastgoedproject te financieren.
 • Interessante fiscaliteit
  Ten slotte is de eindfiscaliteit van een VAPZ interessant: de belasting gebeurt immers via het stelsel van de fictieve rente, het voordeligste taxatieregime.

Wat brengt een VAPZ mij op?

Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. U kan dus gerust zijn, wat er ook gebeurt. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De huidige rentevoet vindt u hier.

Daarnaast levert een VAPZ u eventueel een winstdeling op. Deze winstdeling varieert van jaar tot jaar en hangt af van de economische conjunctuur en de bedrijfsresultaten.

Fiscaal is een VAPZ zeer interessant:​

 • u kunt de bijdragen aftrekken als beroepskosten (marginale aanslagvoet),​
 • daardoor dalen uw verplichte sociale bijdragen,
 • u betaalt geen premietaks.​

Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen en toepassing van bijkomende verantwoorde beleggingsstrategieën. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Dit product heeft het label ‘Towards Sustainability’ bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.​

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product.
Raadpleeg ook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en hoe ontvang ik het kapitaal en de opbrengst van mijn VAPZ?

​​U krijgt uw pensioenkapitaal sowieso uitbetaald op het moment dat u met (vervroegd) wettelijk pensioen gaat. U kan uw contract ook afkopen zodra u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebt of zodra u voldoet aan de voorwaarden om uw vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

U moet dan rekening houden met deze afhoudingen:

 • van het kapitaal worden een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2​%) afgehouden. Voorts betaalt u een belasting volgens het stelsel van de fictieve rente. Die belasting wordt berekend op het pensioenkapitaal zonder de eventuele winstdeling. Als u effectief actief blijft tot de wettelijke pensioenleeftijd of tot de leeftijd waarop u een volledige loopbaan bereikt volgens de geldende pensioenwetgeving, dan wordt die fictieve rente slechts op 80​% van het pensioenkapitaal berekend, wat uiteraard extra voordelig is.
 • van de winstdeling worden eveneens een RIZIV-bijdrage (3,55%) en een solidariteitsbijdrage (0-2​%) afgehouden.   

Als u overlijdt vóór uw wettelijke pensioenleeftijd zijn de afhoudingen net hetzelfde. Het enige verschil is dat de fictieve rente dan berekend wordt op het overlijdenskapitaal, zonder de eventuele winstdeling.

Uw VAPZ vroeger verzilveren
U kan (een gedeelte van) de opgebouwde reserve van uw VAPZ gebruiken om een vastgoedproject - aankoop, bouw of verbouwing - binnen de Europese Economische Ruimte (dit is Liechtenstein, Noorwegen, Ijsland en de landen van de Europese Unie) te financieren. U neemt dan nu al een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten ​op uw opgebouwde pensioenkapitaal. Daarnaast kan u uw VAPZ-pensioenkapitaal als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.​


Welke keuzes heb ik?

Een VAPZ laat u heel wat vrijheid.

 • U kiest vrij hoeveel u stort, met een maximum van 8,17% van uw referentie-inkomen. Dat is het geïndexeerde netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden. Voor starters is de referentie het minimuminkomen dat gebruikt wordt voor de berekening van de sociale bijdragen. Als absoluut maximum geldt in 2024 een plafond van 3.965,77 euro. De minimumstorting bedraagt 100 euro.
 • U kiest hoe vaak u stort: jaarlijks, om de zes of drie maanden of maandelijks. 
 • U kunt aanvullende waarborgen onderschrijven:
  • een aanvullende overlijdensdekking of een overlijdensdekking na een ongeval,
  • een aanvullende dekking tegen arbeidsongeschiktheid na een ongeval of ziekte.
 • Als u bedrijfsleider bent, kunt u uw VAPZ cumuleren met een Individuele Pensioentoezegging (IPT). Heeft u geen vennootschap, dan kan u kiezen voor een bijkomende Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ). Ook cumulatie met pensioensparen en langetermijnsparen is mogelijk.​

Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering