Menu
  • Wie zijn wij ?
  • AG in de samenleving
  • Investeerders
  • Leveranciers

Duurzaam en verantwoord beleggen

supporter de votre vie

De maatschappelijke en individuele verwachtingen tegenover duurzaam en verantwoord beleggen evolueren continu. Om te beantwoorden aan de specifieke behoeften van klanten en kandidaat-beleggers, heeft AG beleggingsoplossingen ontwikkeld met een nog verder doorgedreven DVB-aanpak.

In 2020 beheert AG 10,2 miljard euro volgens deze ambitieuze aanpak.

In 2019 lanceerde de Belgische financiële sector een kwaliteitsnorm voor duurzame financiële producten, zoals spaarproducten en beleggingsfondsen. Financiële producten die - nadat een onafhankelijke externe instelling het ingediende dossier heeft geanalyseerd - aan de norm beantwoorden, ontvangen dan van het Central Labelling Agency (CLA) het duurzaamheidslabel Towards Sustainability.

U vindt meer informatie over dit duurzaamheidslabel en de kwaliteitsnorm op de website van het CLA.

Bekijk de lijst van spaarproducten en beleggingsfondsen van AG die sinds november 2019 het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' hebben gekregen.

Disclaimer:

Het duurzaamheidslabel 'Towards Sustainability' wordt toegekend voor een duur van 1 jaar en wordt elk jaar opnieuw beoordeeld. Voor de gestructureerde fondsen uit tak 23 wordt het label toegekend voor de looptijd van het fonds. Het label is een kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Deze norm definieert een aantal minimumeisen waaraan duurzame financiële producten moeten voldoen, zowel wat betreft de portefeuille als het beleggingsproces. Meer info over het label is terug te vinden op www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm.

 

Het verkrijgen van dit label betekent niet dat het financiële product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen of dat het label voldoet aan de eisen van toekomstige nationale of Europese regels. U vindt hierover meer info terug op www.fsma.be/nl/duurzame-financiering