Mobiliteit

Top Bestuurder

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Top Bestuurder - laat de bestuurder niet in de kou staan

U beschermt de bestuurder van uw voertuig uitgebreid in en rond de wagen. Zelfs als hij fout is of als er niemand anders bij het ongeval betrokken was.

U kunt Top Bestuurder onderschrijven als u de BA Auto verzekering van AG Insurance hebt.

Duidelijke voordelen

Uitgebreide vergoeding bij arbeidsongeschiktheid en overlijden

Na een ongeval worden de medische kosten en het loonverlies van de bestuurder gecompenseerd. Zijn nabestaanden krijgen financiële steun als hij overlijdt.

In en rond het voertuig

De bestuurder is verzekerd bij carjacking, maar ook als hij onvoorzichtig uitstapt en zich blesseert.

50% premiekorting voor de beste bestuurders

Bestuurders die bonus-malus -2 bereiken, genieten reeds automatisch, gratis en voor altijd de basisbescherming via de BA Max. Met Top Bestuurder breidt u de vergoedingen van BA Max gevoelig uit en geniet u bovendien 50 % korting.


In deze pagina


Waarom is Top Bestuurder iets voor mijn bedrijf?

Bij een ongeval in fout of zonder tegenpartij is de bestuurder als enige niet beschermd door de wettelijke verplichte BA Auto-verzekering. Top Bestuurder biedt de oplossing en vergoedt de medische kosten voor iedere toegelaten bestuurder van uw wagen, en dit tot een bedrag
van 1 250 000 euro.


Wat dekt Top Bestuurder?

Bij een ongeval dekt de Top Bestuurder:

 • de medische kosten,
 • ziekenhuiskosten,
 • protheses,
 • de kosten van orthopedie,
 • esthetische chirurgie,
 • de kosten voor vervoer dat nodig is voor de behandeling.

Maar ook het inkomensverlies dat de bestuurder lijdt doordat hij tijdelijk of blijvend arbeidsongeschiktheid is en zijn morele schade doordat hij niet kan werken.

Ook als het ergste gebeurt, kunnen de nabestaanden van de bestuurder rekenen op goede financiële ondersteuning om meer bepaald de uitvaart te betalen.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

Top Bestuurder beschermt uzelf en elke andere bestuurder die toelating heeft om achter het stuur van uw wagen te kruipen. Niet alleen bij een ongeval, maar ook in deze situaties:

 • als u in- of uitstapt,
 • terwijl u autopech hebt en de wagen op de pechstrook probeert te herstellen,
 • terwijl u helpt om het voertuig te laten wegslepen,
 • terwijl u helpt om mensen te redden die het slachtoffer zijn van een verkeersongeval, of terwijl u zich om hun spullen bekommert.
 • wanneer u persoonlijke goederen in- of uitlaadt,
 • als uw voertuig gecarjackt wordt.

De verzekering geldt in alle landen die op het verzekeringsbewijs vermeld worden.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar, stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór de vervaldag van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.


Wat moet ik doen bij een ongeval?

Eén telefoontje volstaat. U kunt ons 24/7 bereiken. Onze specialisten openen uw dossier en duiden een beheerder aan. Die zal u doorheen de volledige schaderegeling begeleiden.

AG Insurance staat garant voor eenvoud en een snelle en correcte schadevergoeding. 


Wanneer ben ik niet verzekerd?

 • als de bestuurder dronken is of in een gelijkaardige toestand,
 • als het voertuig op het moment van het ongeval verhuurd is of opgevorderd door de autoriteiten,
 • als het voertuig aan iemand toevertrouwd is in het kader van diens functie: een garagist of een persoon die auto's verkoopt, herstelt en depanneert; iemand die een tankstation, parking of garage uitbaat of de goede werking van voertuigen controleert. Deze uitsluiting geldt ook voor de werknemers van de verzekerde.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

​Laat uw voertuig herstellen bij een erkende hersteller in uw buurt

 

Uw wagen laten herstellen in een erkende garage biedt tal van voordelen. De lijst van de herstellers in uw buurt vindt u hier snel terug.