Vastgoed kopen via uw pensioenplan

Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Verzilver uw VAPZ, IPT, RIZIV of POZ-polis nu al

Wilt u een huis of appartement kopen, bouwen of verbouwen? Dan kunt u hiervoor uw pensioenplan gebruiken en nu al uw VAPZ, IPT, POZ, RIZIV-contract of groepsverzekering verzilveren. U leest hier hoe u dat doet.

​U kunt uw VAPZ, RIZIV, POZ, IPT of groepsverzekering op drie manieren gebruiken om uw vastgoeddroom waar te maken (in de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen of Ijsland):

  1. als voorschot,
  2. voor de wedersamenstelling van een hypothecair krediet,
  3. ​als waarborg bij een inpandgave.

1. Voorschot

U vraagt een voorschot op het pensioenkapitaal van uw pensioenplan. Voor een voorschot, kan dit gaan van 65 tot 90 % van de opgebouwde reserve in het contract. U gebruikt dit voorschot om uw vastgoed te financieren en beslist zelf of u het later – zonder kosten – terugstort in uw pensioenplan. Als u het voorschot niet terugstort, dan zal het bedrag van het voorschot uiteraard van uw pensioenkapitaal afgehouden worden. U moet het voorschot sowieso terugbetalen als u de woning verkoopt.

Bij een VAPZ, RIZIV, POZ of IPT tak 21 kan u een voorschot met jaarlijkse betaling van de interesten nemen. Bij een IPT tak 21 kan u ook voor een interestvrij voorschot kiezen. In dit geval zal het bedrag van het voorschot geen gewaarborgd rendement (rentevoet + winstdeling) niet meer opbrengen.​​

U kunt een voorschot nemen op het opgebouwde pensioenkapitaal van een IPT tak 21, VAPZ, RIZIV, POZ en groepsverzekering.

2. Wedersamenstelling

U kunt een hypothecair krediet afsluiten en de totale lening op het einde van uw pensioenplan in één keer terugbetalen met het uitgekeerde pensioenkapitaal van uw VAPZ, RIZIV, POZ, IPT of groepsverzekering. Dat heet een wedersamenstelling.

Tijdens de duur van de lening zijn enkel de interesten op het krediet verschuldigd en u of uw vennootschap betalen  de premies van het pensioenplan.

3. Inpandgave

​Als u uw pensioenplan in pand geeft, dient het als waarborg voor de lening. Overlijdt u vóór de einddatum van het krediet, dan wordt het overlijdenskapitaal van uw pensioenplan automatisch gebruikt om het krediet terug te betalen. Zowel een VAPZ, RIZIV, IPT, POZ of groepsverzekering kunnen in pand gegeven worden.

Uw voordelen

Uw pensioenplan gebruiken om vastgoed te financieren, heeft een aantal voordelen:

  • U hebt middelen ter beschikking om vastgoed te kopen, bouwen, renoveren of verbeteren.
  • Elke vorm van vastgoed is toegelaten: woning, grond, handelspand, garage … Het kan ook perfect voor een tweede of zelfs derde woning. Belangrijk is wel dat u eigenaar bent of wordt van het onroerend goed en dat dit u een belastbaar inkomen oplevert.
  • Het vastgoed mag gelegen zijn in België of in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie + Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland).
  • U betaalt geen schattings- en dossierkosten, noch notaris- en hypotheekkosten als u voor de financiering van vastgoed een voorschot neemt op uw pensioenverzekering. Bent u zelfstandige met een vennootschap, dan kan die het grootste deel van de lasten van de pensioenverzekering dragen. Deze voordelen geniet u niet met een traditionele hypotheeklening.

Ik wens gepersonaliseerd advies