Bescherming

BA Bouw

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

BA-verzekering op maat van de bouwsector

Een aansprakelijkheidsverzekering met aangepaste kapitalen, vrijstellingen en dekkingen, speciaal voor bouwbedrijven.

Duidelijke voordelen

Hoge verzekerde kapitalen

Uitstekende bescherming met een basiskapitaal van 2.500.000 euro voor lichamelijke, materiële en immateriële schade samen.

Voordelige vrijstellingen

Slechts 250 euro vaste basisvrijstelling voor activiteiten met een lager aansprakelijkheidsrisico en een basisvrijstelling van 10% van de schade voor activiteiten met een hoger aansprakelijkheidsrisico.

Dekkingen op maat van de bouwsector

Specifieke dekkingen standaard inbegrepen.

Aantrekkelijke voordelen in combinatie met andere AG-verzekeringen

Gratis premiespreiding, mooie kortingen en een bonus van 10 % mogelijk dankzij de combinatie met andere verzekeringen bij AG zoals een Alle Bouwplaatsrisico’s, een omnium voor uw bestelwagen en voor de inhoud van uw bestelwagen.


In deze pagina


Waarvoor dient de BA-verzekering Bouw?

De BA Bouwverzekering is voor uw bouwbedrijf wat de familiale verzekering is voor uw gezin. Want net als in uw privéleven kan u ook bij de uitvoering van uw bouwactiviteit steeds aansprakelijk gesteld worden voor schade. Niet alleen voor schade die u zelf veroorzaakt, maar ook die waarvoor uw werknemers verantwoordelijk zijn. De persoon die de schade lijdt, wil natuurlijk vergoed worden. Dat kan uw bedrijf in een lastig parket brengen en zwaar doorwegen op de middelen en de toekomst van uw onderneming. Met de verzekering BA Bouw verzekert u de aansprakelijkheid van uw onderneming en garandeert u haar stabiliteit en continuïteit.


Wat verzekert de BA-verzekering Bouw?

Wat verzekert de BA-verzekering Bouw?

De polis BA Bouw omvat 3 waarborgen die specifieke bescherming bieden voor bedrijven in de bouwsector. Dankzij deze waarborgen zijn bijna alle schades veroorzaakt aan derden gedekt, behalve een beperkt aantal duidelijk omschreven uitsluitingen. U kan dus met een gerust gemoed werken.

 1. BA Uitbating
  • Deze waarborg dekt uw extracontractuele aansprakelijkheid voor schade die goederen of werknemers aan derden veroorzaken in het kader van uw activiteit. Naast dekkingen beschreven op onze pagina BA Ondernemingen, biedt BA Bouw specifiek dekking voor: 
  • schade die veroorzaakt wordt door bewegingen, verzakkingen, verschuivingen en inzakkingen van de bodem ten gevolge van een beroepsactiviteit die werken aan de bodem of aan de gebouwen met zich meebrengt.
  • beschadiging van ondergrondse installaties, kabels en leidingen.
  • schade naar aanleiding van afbraakwerken.
  • schade naar aanleiding van werken met open vuur, naakte vlam of hittepunt.
 2. BA Toevertrouwde voorwerpen
  Deze waarborg dekt de schade aan voorwerpen die u toevertrouwd zijn voor werken (bv. onderhoud), om er een advies of dienst voor te verlenen of voorwerpen die u in uw bezit heeft als werkinstrument, bv. bij het opkitten van een bestaande tegelvloer bij een klant hebt u per ongeluk een verkeerd product gebruikt. De tegels zijn beschadigd.
 3. BA na levering
  Deze waarborg biedt dekking voor schade die ontstaat door uw producten na hun levering of door uw werk nadat het uitgevoerd is. Een voorbeeld: u voert graafwerken uit bij uw klant en raakt een leiding. Zonder het te weten, veroorzaakt u zo een kleine barst. Op het eerste zicht is er geen schade, maar door de druk op de leidingen zet de barst zich verder en treedt er twee dagen later toch waterschade op.

Hoog verzekerd kapitaal en voordelige vrijstellingen

Als de aansprakelijkheid van uw onderneming in het spel is, komt u niet voor verrassingen te staan. Het verzekerde basiskapitaal bedraagt voor BA Uitbating (per schadegeval) en BA na levering (per schadegeval en per jaar) 2.500.000 euro. Schade aan toevertrouwde goederen is gedekt tot 25 000 euro per schadegeval. Als u dat nodig acht voor uw activiteit, kan u via een bijpremie de verzekerde bedragen optrekken.

Er geldt een vaste basisvrijstelling van 250 euro voor activiteiten met een lager aansprakelijkheidsrisico (bv. stukadoor). Voor activiteiten met een hoger aansprakelijkheidsrisico (bv. tuinaanleg) bedraagt de basisvrijstelling 10 % van de schade (min. 250 euro en max. 2 500 euro).


Wanneer en waar ben ik verzekerd?

Wanneer?

De aansprakelijkheid van uw bedrijf is verzekerd zodra uw verzekeringscontract in werking treedt. Stopt uw activiteit, dan blijft uw onderneming nog gedurende drie jaar beschermd, op voorwaarde dat de oorzaak van de schade zich voordeed vóór u uw activiteit stopzette.

Het betreft een contract met een duurtijd van 1 jaar (3 jaar op aanvraag), stilzwijgend verlengd voor dezelfde periode, behalve wanneer één van de partijen ten minste 3 maanden vóór het einde van de overeenkomst zich ertegen verzet volgens de wettelijke modaliteiten. Contracten met een duurtijd van minder dan 1 jaar eindigen op de contractueel voorziene datum, zonder stilzwijgende verlenging.

Waar?

Wereldwijd, behalve in de Verenigde Staten en Canada. Voor deze landen moet u telkens vooraf een formele goedkeuring vragen aan AG Insurance.


Wat moet ik doen bij een schadegeval?

Neem via uw tussenpersoon zo snel mogelijk contact op met AG Insurance. Doe dit zeker binnen de 8 dagen nadat u een schadevordering ontvangen hebt van iemand. Uw tussenpersoon helpt u vervolgens verder.

Bezorg hem deze info:

 • een beschrijving van de schadevordering of van de mogelijke aanleidingen ertoe,
 • de aard van de fout die de eisers inroepen,
 • de aard en (bij benadering) het bedrag van de gevorderde schadevergoeding,
 • de namen van de eisers,
 • de namen van de betrokken verzekerden,
 • de manier waarop u voor het eerst weet kreeg van de schadevordering of van de daden of feiten die leidden tot de schadevordering.

Juridisch en niet-juridische informatie over de schade moet uiterlijk binnen 48 uur bij AG Insurance zijn.

Het is belangrijk dat u zelf nooit enige aansprakelijkheid erkent. Keer zelf geen vergoedingen uit en beloof of regel niets zonder vooraf het schriftelijk akkoord te hebben van AG Insurance.


Wat zijn de belangrijkste uitsluitingen?

Uitsluitingen die gelden voor alle waarborgen

 • Schade die een bedrijfsleider opzettelijk veroorzaakt. In dat geval houdt zichzelf het recht voor om de schade te verhalen op die bedrijfsleider. Opzettelijke schade van de medewerker is wel verzekerd.
 • Alle schade die veroorzaakt wordt in een staat van dronkenschap of een gelijkaardige toestand.
 • Boetes en dwangmaatregelen blijven altijd te uwen laste.

BA Uitbating

 • Schade veroorzaakt door goederen van uw onderneming die niet dienen voor de exploitatie: zijn bijvoorbeeld uitgesloten de schades veroorzaakt door gebouwen die uw bedrijf als financiële investering koopt maar die niet in het kader van uw verzekerde activiteiten worden gebruikt.
 • Schade door financiële operaties.

BA Toevertrouwde goederen

 • De goederen die u aan een klant levert en die u beschadigt voor het definitieve einde van de werken, bijvoorbeeld tijdens de installatie. Aangezien de goederen op dat moment nog steeds feitelijk in uw bezit zijn, blijft het risico op schade uw verantwoordelijkheid.

BA na levering

Als een derde de vervanging of herstelling eist van geleverde producten en/of werken die een gebrek vertonen.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering