Pensioen

Pension@work Bonusplan

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Stimuleer uw medewerkers met een aanvullend pensioen

Deze groepsverzekering is afgestemd op de inkomsten van uw bedrijf. Als de doelstellingen gehaald worden, gaat een bonus voor uw werknemers volledig of gedeeltelijk naar hun groepsverzekering.

 

Uw voordelen

Mooi extralegaal voordeel

Voor uw medewerkers interessanter dan een cashbonus.

Prestatiegebonden

U stemt uw pensioenuitgaven af op de inkomsten van uw bedrijf.

Bijdragen fiscaal aftrekbaar

Binnen de 80 %-regel.

Eenvoudig, betrouwbaar en doeltreffend online beheer

Via AG EB online beheert u zelf uw groepsverzekering.

Hulp bij vastgoedplannen

Uw werknemers kunnen hun Pension@work Bonusplan gebruiken om hun vastgoedproject te financieren.

MyAG Employee Benefits

Deze app of desktoptoepassing bundelt alle werknemersvoordelen op het vlak van pensioen, gezondheid en gewaarborgd inkomen. Dankzij deze app krijgen uw medewerkers toegang tot nieuwe, toonaangevende services, zonder extra kost.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mij?

Met Pension@work Bonusplan stimuleert u uw werknemers om mee te bouwen aan het succes van uw onderneming. Als zij hun objectieve doelstellingen in termen van bijvoorbeeld winst, aantal verkopen, enz. halen, gaat een pensioenpremie naar hun groepsverzekering. Zo financiert u het aanvullend pensioen van uw medewerkers, maar wel op het ritme van uw kmo.

Aantrekkelijk extra-legaal voordeel

Pension@work is een interessant extralegaal voordeel: uw medewerkers houden er netto meer aan over dan aan een cashbonus. En voor uw bedrijf is deze groepsverzekering ook interessant omdat de bijdragen fiscaal aftrekbaar zijn binnen de 80 %-regel.

Flexibel

Pension@work Bonusplan biedt u veel flexibiliteit in de pensioenopbouw voor uw medewerkers. Zo stelt u zelf de doelen die gehaald moeten worden en u legt ze vast in het interne bonusreglement van uw bedrijf. U kunt ook zelf het budget voor pensioenopbouw samenstellen en salesmensen bijvoorbeeld een ander bonusplan geven dan kaderleden. Ten slotte kunt u de bijdragen variëren volgens leeftijd of anciënniteit.

Makkelijk online beheer

Via de tool AG EB Online beheert u zelf de groepsverzekering van uw medewerkers: u geeft in wanneer iemand arbeidsongeschikt is of wanneer een nieuwe kracht uw bedrijf versterkt. U kunt ook uw werknemers toegang geven om bijvoorbeeld hun persoonlijke gegevens aan te passen.


Wat brengt Pension@work mij op?

De bijdragen leveren een gewaarborgde rentevoet op, eventueel aangevuld met een winstdeling. Bij elk bedrag dat u spaart, is de rentevoet van dat moment gewaarborgd tot het einde van het contract. Voor toekomstige stortingen geldt de rentevoet die op dat moment van toepassing is. De huidige rentevoet vindt u hier terug.​​

Uw werknemers kunnen de winstdeling beleggen in tak 21 (met een gewaarborgd rendement) of tak 23 (waarbij het rendement afhangt van de resultaten van één of meerdere onderliggende beleggingsfondsen).

De bijdragen voor Pension@work Bonusplan worden niet beschouwd als belastbare beroepsinkomsten. Uw werknemers betalen er dus geen personenbelasting op.

De vennootschap kan de bijdragen aftrekken als beroepskost, binnen de 80 %-regel. Het naleven van de sociale bepalingen van de WAP (Wet aanvullende pensioenen) is eveneens een voorwaarde voor fiscale aftrekbaarheid van de bijdragen.

De bijdragen zijn onderworpen aan een premietaks van 4,4 %.

Dankzij de app en het elektronisch platform MyAG Employee Benefits hebben uw medewerkers eender wanneer zicht op de status van hun groepsverzekering. Ze hebben er ook toegang tot de jaarlijkse pensioenfiches in een downloadbaar formaat. Op de app ontdekken ze de nieuwe dienst MY MIND by AG. Deze wetenschappelijk onderbouwde toepassing en de 24/7 Safe2Talk hulplijn bieden uw medewerkers de tools om goed zorg te dragen voor hun mentaal welzijn.  Hier vindt u meer informatie: MyAG Employee Benefits.


Informatie over duurzaamheid

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product.
Raadpleeg ook het bijhorende jaarrapport


Wanneer en hoe krijgen mijn medewerkers hun aanvullend pensioenkapitaal van Pension@work?

Het pensioenkapitaal van hun groepsverzekering wordt uitgekeerd op het moment dat ze met (vervroegd) wettelijk pensioen gaan. Ze kunnen hun contract ook afkopen zodra ze de wettelijke pensioenleeftijd bereikt hebben of zodra ze voldoen aan de voorwaarden om hun vervroegd wettelijk pensioen op te nemen.

Er geldt een gunstige fiscaliteit op het pensioenkapitaal dat uitgekeerd wordt op de einddatum en op het kapitaal dat uitgekeerd wordt als uw medewerker (de aangeslotene/verzekerde) overlijdt vóór de einddatum.

Kapitaal

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Belasting: afzonderlijke belastingvoet + gemeentebelastingen

De afzonderlijke belastingvoet bedraagt:

Bij leven

 • 20 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 60 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 18 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 61 jaar gebeurt (16,5 % bij wettelijke pensionering).
 • 16,5 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op 62, 63, 64 jaar of de wettelijke pensioenleeftijd gebeurt.
 • 10 % als de uitkering van het pensioenkapitaal op de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) gebeurt of vanaf de leeftijd waarop uw werknemer een volledige loopbaan heeft bereikt volgens de geldende pensioengeving EN als uw werknemer professioneel effectief actief gebleven is tot die leeftijd.​

Bij overlijden

 • 16,5 %
 • 10 % bij uitkering van het pensioenkapitaal vanaf de wettelijke pensioenleeftijd  OF vanaf de leeftijd waarop een volledige loopbaan bereikt is volgens de geldende pensioenwetgeving EN als de aangeslotene effectief actief gebleven is tot die leeftijd.

Winstdeling

 • RIZIV-afhouding: 3,55 %
 • Solidariteitsbijdrage: 2 % (0 % - 2 %)
 • Geen belasting

Uw medewerkers kunnen hun Pension@work groepsverzekering ook al gebruiken vóór de wettelijke pensioenleeftijd, meer bepaald om hun vastgoedplannen te verwezenlijken binnen de EER (de EU + IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Ze kunnen een voorschot nemen op hun opgebouwde pensioenkapitaal. Of ze kunnen het pensioenkapitaal van hun Pension@work contract als waarborg in pand geven voor een hypothecair krediet.


Welke opties hebben mijn werknemers en ikzelf tijdens het Pension@work-contract?

Keuze voor uw bedrijf

 • U kiest zelf welk budget u aan Pension@work Bonusplan wilt besteden.
 • U legt in een intern bonusreglement de objectieve doelstellingen vast die gehaald moeten worden. U beslist hoe u de totale bijdrage verdeelt over kaderleden, directieleden, enz. De bijdrage moet wel binnen de 80 %-grens blijven om fiscaal aftrekbaar te zijn.
 • Binnen de categorieën kunt u de bijdrage nog differentiëren in functie van leeftijd of anciënniteit.
 • U kunt uw Pension@work Bonusplan zelf administratief beheren online en minder instapkosten betalen. Of u kunt het beheer overlaten aan uw verzekeringsadviseur of AG Insurance.

Keuze voor uw werknemers
Uw werknemers kiezen of ze de eventuele winstdeling in tak 21 of in tak 23 beleggen.


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

AG EB Online

Geef via uw digipass makkelijk uitdiensttredingen en arbeidsongeschiktheid van uw werknemers door bijvoorbeeld en raadpleeg alle documenten van uw groepsverzekering.
 

e-B​enefits

Raadpleeg en update uw persoonlijk pensioenplan​van uw pensioenverzekeringen.

 

Bereken je pensioen online met onze simulator

Om je levensstandaard te behouden na je pensioen, zal je wettelijk pensioen niet volstaan. Bereken hier hoeveel je vanaf nu moet sparen!