Mobiliteit

Rechtsbijstand

Ontdek deze producten en ontvang gratis een offerte samen met een berekening van de premie bij:

Uw makelaar

BNP Paribas Fortis

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Rechtsbijstand
Ondersteuning tot 50 000 euro bij juridische vragen en geschillen

De rechtsbijstandverzekering geeft advies en financiële ondersteuning om uw rechten omtrent uw voertuigen te doen gelden.

U kunt een Rechtsbijstandverzekering onderschrijven als u ook een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto hebt bij AG Insurance.

Duidelijke voordelen

Uitgebreide vergoeding tot 50 000 euro

Voor uw advocaat- en procedurekosten, zowel burgerlijk als strafrechtelijk.

Onafhankelijke adviseurs

Uw dossier is in goede handen bij de onafhankelijke gespecialiseerde dienst Providis.

Voorschot bij insolvabiliteit

U wordt vergoed, zelfs als de tegenpartij niet kan betalen.


In deze pagina


Waarom is deze verzekering interessant voor mijn bedrijf?

Een geschil of juridisch conflict over uw voertuigen weegt op uw zaak. Het vraagt immers veel tijd en middelen om een schadevergoeding te vorderen of uw rechten te verdedigen voor de rechter. Deze situatie kan zich voordoen na een verkeersongeval, maar ook bij een discussie met uw garagist bijvoorbeeld.

Dankzij deze verzekering hoeft u de nodige stappen niet alleen te ondernemen zonder ervaring met juridische geschillen. De rechtsbijstandverzekering schakelt de specialisten van Providis in bij een geschil. Ze adviseren en ondersteunen u financieel bij zowel bemiddeling als rechtszaken. De erelonen van uw advocaat (naar keuze) en experten worden betaald, evenals de gerechtskosten.


Wat dekt deze verzekering?

De rechtsbijstand bemiddelt eerst met de tegenpartij om een minnelijke regeling uit te werken.

Als dat niet lukt en er juridische stappen nodig zijn, betaalt de rechtsbijstand de gerechtskosten tot 50 000 euro:

 • voor uw burgerrechtelijke of strafrechtelijke verdediging: bijvoorbeeld bij onvrijwillige doodslag door een verkeersongeval,
 • als u de aansprakelijke derde wilt vervolgen die weigert uw schade te vergoeden (burgerrechtelijk verhaal),
 • als de verantwoordelijke weigert u te betalen,
 • bij een administratief geschil, bv. bij de technische keuring,
 • bij een contractueel geschil met bv. uw garagist of de carwash,
 • als u bij schade aan uw voertuig niet akkoord gaat met het verslag van de expert,
 • etc.

Insolvabiliteit en voorschot

Als een rechtszaak aansleept of de aansprakelijke tegenpartij niet in staat is te betalen, dan kan de vergoeding lang op zich laten wachten. Dat is bijzonder schadelijk voor uw bedrijf en daarom betaalt de rechtsbijstand u:

 • tot 15 000 euro als de aansprakelijke insolvabel is,
 • tot 20 000 euro voorschot op uw schadevergoeding.

Zo kunt u toch weer verder met uw dagdagelijkse activiteiten zonder de uitkomst van het proces te moeten afwachten.


Waar en wanneer ben ik verzekerd?

U bent verzekerd voor alle geschillen die met het gebruik van uw voertuig te maken hebben. In alle landen die op de verzekeringsbewijs staan.


Wat gebeurt er bij een geschil?

Merkt u dat er geschil ontstaat en wordt u voor de rechter gedaagd, wend u dan tot Providis, een onafhankelijke en gespecialiseerde dienst van AG Insurance. De rechtsbijstandspecialisten helpen u zodra u hen belt.

Providis staat voor:

 • eenvoud: één telefoontje volstaat,
 • specialistenwerk: de medewerkers behandelen alleen rechtsbijstanddossiers en leggen u stap voor stap uit welke stappen ondernomen worden,
 • efficiëntie: de medewerkers houden u goed op de hoogte van uw dossier, ook als het complex is en de oplossing tijd vraagt.

Wat zijn de voornaamste risico’s waarvoor ik niet verzekerd ben?

 • Als het ongeval het gevolg is van een van deze zware fouten: de verzekerde is dronken of in een gelijkaardige toestand, de bestuurder voldoet niet aan de wetten en het verkeersreglement (bv. een kind zonder rijbewijs), het voertuig is wettelijk niet toegelaten in het verkeer, het ongeval wordt opzettelijk veroorzaakt.
 • Als het voertuig bij het ongeval verhuurd is of gevorderd door de autoriteiten.

De lijst hierboven is niet exhaustief. Om de exacte omvang van de waarborgen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden raadplegen door te klikken op onderstaande tab. U kunt deze ook gratis verkrijgen bij uw tussenpersoon.​


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering


Uw tools

​Laat uw voertuig herstellen bij een erkende hersteller in uw buurt

 

Uw wagen laten herstellen in een erkende garage biedt tal van voordelen. De lijst van de herstellers in uw buurt vindt u hier snel terug.