AG Solidarity

supporter de votre vie

"Solidariteit ligt aan de grondslag zelf van ons beroep als verzekeraar. Daarom past solidariteit via sociaal mecenaat perfect in ons ondernemingsproject.”


Heidi Delobelle, Chief Executive Officer


Het solidaire engagement van AG steunt op twee assen

Hulp voor kansarme kinderen en jongeren

Steun van initiatieven voor kinderen en jongeren die in moeilijke omstandigheden leven.

Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Steun van volwassenen die veel moeite hebben om in hun basisbehoeften te voorzien.

Het AG Solidarity Program is in januari 2010 van start gegaan. Het is het vervolg van het sociale mecenaat dat AG al in 1996 opstartte.

Door de snel evoluerende economische context hebben de bedrijven die vanaf 1996 samenwerkten in een stichting, besloten hun mecenaats- en solidariteitsactiviteiten verder te zetten volgens hun eigen interventiemethodes.

In 2010 lanceerde AG daarom AG Solidarity.

We zetten ons engagement om in de praktijk via verschillende soorten acties

Financieel mecenaat

Solidariteits-mecenaat

Competentie-mecenaat

Mecenaat in natura

Onze partnerverenigingen

AG Solidarity is een sterke partner voor verenigingen. Wij zijn volledig transparant in onze acties en geven voorrang aan projecten op lange termijn. 

Verwezenlijkingen van AG Solidarity


AG Solidarity heeft in samenwerking met zijn partnerverenigingen talrijke projecten verwezenlijkt. Deze entiteit organiseert ook teambuildings, activiteiten... 

Onze organisatie

Het departement AG Solidarity steunt op een lichte en flexibele structuur. Het wil dicht bij de verenigingen staan, maar ook bij de verschillende diensten van AG. De medewerkers van de onderneming zijn namelijk regelmatig betrokken bij mecenaatsacties.

Onze steunassen

"Het doel van onze mecenaatsactie is vooral om verenigingen te steunen die projecten ontwikkelen ten voordele van minderbedeelde kinderen en jongeren, maar ook ten gunste van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

We willen duurzame en doeltreffende steun bieden aan Belgische verenigingen die op ons grondgebied dergelijke acties organiseren.

Het AG Solidarity Program wil de verenigingen begeleiden en hen helpen hun projecten tot een goed einde te brengen. Kortom, een echte partner voor hen worden."

Heidi Delobelle, Chief Executive Officer


Hulp voor kansarme kinderen en jongeren

AG Solidarity steunt initiatieven die zich inzetten voor kinderen en jongeren in moeilijke situaties: opvangcentra, integratieprojecten, acties in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting van kinderen en jongeren.

Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting

Ook volwassenen hebben moeite om in hun basisbehoeften te voorzien.

AG Solidarity steunt daarom opvanghuizen, sociale restaurants en sociale kruideniers die mensen helpen die nood hebben aan specifieke hulp bovenop de steun van de overheid of andere privéorganisaties.

 

Contact

Heeft uw vereniging steun nodig?

Sluit uw project aan bij onze steunassen?  Hebt u meer informatie nodig of vragen over een lopende samenwerking?

Als u nog niet met AG Solidarity samenwerkt en uw project beantwoordt aan onze solidariteitsacties, zal het team een persoonlijk gesprek met uw vereniging organiseren om te beoordelen of wij kunnen ingaan op uw aanvraag.