Onze medewerkers

supporter de votre vie

AG heeft meer dan 4.000 medewerkers. Experts in verzekeringen, natuurlijk. Maar ook in andere domeinen: juridisch, financieel, actuarieel, marketing, IT, HR, communicatie, ... Stuk voor stuk geëngageerde en enthousiaste supporters van het leven van elke klant.

"In de verzekeringssector is de kwaliteit van de dienstverlening een belangrijke factor. Medewerkers die zich volledig engageren voor hun werk, zijn efficiënter en beter voorbereid om aan de behoeften van de klanten te voldoen."

Heidi Delobelle, Chief Executive Officer

4.277

medewerkers

18.000

AG Academy deelnemers/jaar

11 keer

Top Employer

Onze medewerkers opleiden en hun vaardigheden ontwikkelen

Bij AG zijn we ervan overtuigd dat onze collega's het verschil maken. Voor onze klanten, onze partners, onze medewerkers en zelfs voor de samenleving als geheel. Dit stimuleert hen om hun talenten te ontwikkelen en het beste uit hun carrière te halen. Hierbij is levenslang leren een van de sleutels tot succes.

Wij bieden onze medewerkers een ruim aanbod aan opleidingen aan. Iedereen kan (of moet soms) opleidingen volgen in verschillende domeinen (verzekeringen, persoonlijke ontwikkeling, digitalisering, ...) en in verschillende formaten (klassieke opleidingen, webinars, onlineopleidingen, ...). 

Er zijn ook meer informele momenten om kennis te delen of bepaalde thema's te bespreken:

 • Snack & Learn: tijdens de lunchpauze kunnen de medewerkers een presentatie bijwonen over uiteenlopende onderwerpen zoals loopbaanontwikkeling, timemanagement, gezond leven, maatschappelijk verantwoord ondernemen, ...
 • Brown Bag-sessies: dit zijn meer gespecialiseerde opleidingen over verzekeringen of de verzekeringsactualiteit.

Focus op twee initiatieven die deel uitmaken van deze ambitie rond levenslang leren: klantgerichtheid staat centraal

AG School: onze eigen opleidingsschool

Via de AG School leidt AG niet alleen zijn eigen medewerkers op, maar ook de makelaars en hun medewerkers. Een specifiek team biedt de medewerkers van de kantoren van BNP Paribas Fortis en bpost bank opleidingen over verzekeringsproducten. De AG School werkt ook nauw samen met de Vlerick School en de Solvay Brussels School om opleidingen op maat aan te bieden voor zijn jonge talenten.

Connect to Customer

AG is momenteel bezig met het uitrollen van het 'Connect to Customer'-programma: entiteiten die rechtstreeks in contact staan met klanten, kunnen verschillende trainings- en coachingmodules volgen (empathie, creativiteit, oplossingsgerichtheid, klantcommunicatie) om de klantervaring te verbeteren


Collega's meer verbonden dan ooit

Bij AG heerst een open en menselijke bedrijfscultuur. Zo kan iedereen, ongeacht hun functie in de onderneming, contact hebben met het management tijdens de regelmatige ontmoetingen met het directiecomité.

Om het talent, de expertise en de ervaring van onze collega's te maximaliseren, vertrouwen we ook op het sociale netwerk van onze onderneming. Het brengt onze medewerkers dichter bij elkaar en biedt hen de mogelijkheid om op een innovatieve manier samen te werken. Elkaar helpen. Ervaringen delen. Informatie uitwisselen. Dankzij dit netwerk, Connect AG, leren ze van elkaar. 

 

En morgen?

Een groot renovatieproject voor de opleidings- en onthaalruimten en het auditorium (4.000 m²) in 2020-2021 in het Nieuwbruggebouw. De AG Campus is meer dan alleen een gebouw, het staat voor 'het nieuwe werken' ('new way of working') bij AG. Het wordt een dynamische ontmoetingsplaats, waar de interactie tussen de medewerkers centraal staat. Waar collega's ideeën uitwisselen, elkaar helpen, nieuwe dingen leren en samenwerken aan vernieuwende projecten. En dit alles in een innovatieve, stimulerende en inspirerende omgeving. Met deze AG Campus kijkt AG resoluut naar de toekomst via een duurzame investering in menselijk kapitaal.


AG Campus

AG kijkt resoluut naar de toekomst via een duurzame investering in menselijk kapitaal.

 

Connect to Customer

Opleidings- en coachingmodules om de klantervaring te verbeteren.

Welzijn op het werk via een globale en gediversifieerde ervaring

"De verschillende initiatieven op het gebied van welzijn op het werk vormen een globale, coherente en gediversifieerde ervaring waarin alle medewerkers zich kunnen terugvinden en zo hun eigen kijk op welzijn op het werk bepalen."

Jan Heyvaert, HR Director

AG is niet alleen supporter van het leven van zijn klanten, maar ook van zijn medewerkers. 

We willen hen een warme en stimulerende werkomgeving bieden, zodat ze het maximum uit hun werk en hun leven kunnen halen. We willen een positief klimaat creëren rond de aanwezigheid op het werk. 

Door medewerkers en managers te responsabiliseren, vertaalt dit positieve klimaat zich in meer welzijn en meer wederzijdse betrokkenheid.

 

Hiervoor steunt AG op 3 pijlers:

Een wettelijk kader ... 

Er bestaan verschillende wettelijke initiatieven om medewerkers te helpen zich zo goed mogelijk te voelen op het werk, op verschillende gebieden: veiligheid, gezondheid, psychosociale belasting, stress en ergonomie. Bijvoorbeeld:

 • De preventieadviseur is verantwoordelijk voor de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Zijn/haar rol is het voorkomen van risico's op het werk, maar ook het algemeen welzijn binnen de onderneming te waarborgen.
 • Arbeidsgeneeskunde
 • Elk gebouw heeft een EHBO-lokaal met materiaal en een defibrillator.
 • ...

... en er is meer dankzij de flexibele werkomgeving ...

Medewerkers verwachten dat hun werkgever hen keuzes biedt.

Flexibiliteit

Dankzij telewerk kunnen medewerkers hun evenwicht tussen werk en privéleven verbeteren, wat bijdraagt tot het algemeen welzijn. Concreet betekent dit dat de werkplekken flexibel zijn (gedeelde werkruimte) en de meeste medewerkers (90%) de mogelijkheid hebben om (minstens) één of twee dagen per week te telewerken.  Tijdens de coronacrisis wordt dit uiteraard uitgebreid naargelang de situatie.

Bereikbaarheid

Het is belangrijk dat onze medewerkers zich gemakkelijk en snel naar hun werkplek kunnen verplaatsen. Door hun centrale ligging in verschillende steden en dicht bij de grote stations zijn de AG-kantoren gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Meer dan 72% van de woon-werkverplaatsingen gebeurt met het openbaar vervoer, de fiets of carpooling.

Maar er zijn ook heel wat sportievelingen onder onze medewerkers. Wij bieden kleedkamers en douches aan om onze medewerkers aan te moedigen om met de fiets naar het werk te gaan. We zijn ook actief lid van het programma 'Bike to Work'.

Maatwerk en modulariteit

 • De mogelijkheid om - onder andere - een deel van het loon om te zetten in extra verlofdagen via het cafetariaplan.
 • Tussenkomst in de kosten van de kinderopvang tijdens de vakantie.
 • Het Employee Assistance Program (EAP), een externe bijstandsdienst waar medewerkers een oplossing kunnen vinden voor vragen of problemen rond mentaal welzijn, hun financiële of juridische situatie.
 • Welcome Back, een re-integratieprogramma na een lange afwezigheid.
 • Een ruim aanbod aan sport-, cultuur- en vrijetijdsactiviteiten in Brussel, naast de Easy@Work fitnessruimtes in Charleroi en Berchem.
 • In Brussel organiseert de Verpleegdienst medische onderzoeken, de jaarlijkse griepvaccinatie, bloedinzamelingsacties enz.

Good vibes op het werk dankzij The Vibe

In 2019 werd het programma 'The Vibe' gelanceerd, het aanbod van AG op het gebied van welzijn, sport en gezondheid voor zijn medewerkers. The Vibe focust op 3 pijlers (lichaam, hart en geest) en biedt het hele jaar door een programma met presentaties, workshops, tips, uitdagingen en praktische en toegankelijke activiteiten. Deze aanpak kadert in een algemeen beleid dat aantrekkelijke en stimulerende werkomstandigheden wil bieden om het evenwicht tussen privé- en beroepsleven te verbeteren.

Dit programma past binnen de andere pijlers rond welzijn op het werk. 'Supporter van het leven' zijn is dus een slogan die ook voor onze eigen medewerkers geldt!

Lees alles over de carrière en de ervaringen van 4 vrouwelijke AG-collega’s.

Kom bij ons werken

Een job voor u?

Wie weet hebben we de perfecte job voor u.