Menu
  • Wie zijn wij ?
  • AG in de samenleving
  • Investeerders
  • Leveranciers

Onze milieuaanpak

supporter de votre vie

AG wil zijn activiteiten beheren met respect voor het milieu en met het oog op een duurzame ontwikkeling. Het gaat om verschillende domeinen: gebouwen, papierverbruik, voedsel, mobiliteit, ...

"Bij AG Real Estate en AG beschouwen we de klimaatverandering als de ernstigste milieubedreiging voor de samenleving in het algemeen. Bij het beheer van onze vastgoedportefeuille, en de gebouwen die we gebruiken om de bedrijfsactiviteiten van AG te beheren, verbinden we ons ertoe om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. Dit betekent ons energie-, water- en papierverbruik opvolgen en verminderen, duurzame materialen gebruiken en duurzame mobiliteitsinitiatieven aanmoedigen."

Serge Fautré, CEO AG Real Estate

Gebouwen met een lage ecologische voetafdruk

AG wil zijn gebouwen beheren met respect voor het milieu en met het oog op een duurzame ontwikkeling. Daarom hebben we verschillende initiatieven genomen om het energieverbruik van onze gebouwen te verminderen (warmteterugwinningssystemen, ledlampen, aanwezigheidsdetectoren, ...). Daarnaast zijn we ook bezig met andere initiatieven zoals de installatie van zonnepanelen op bepaalde gebouwen.

In samenwerking met vastgoeddochter AG Real Estate controleert AG regelmatig de energieprestaties van zijn gebouwen om zijn verbruik te optimaliseren.

Bovendien wil AG zijn medewerkers betrekken bij het verkleinen van zijn ecologische voetafdruk. Via verschillende kanalen vestigen wij de aandacht van onze medewerkers op de juiste daden die we allemaal dagelijks moeten stellen op het gebied van het sorteren en verminderen van afval. 

Om zich te positioneren als een 'learning organisation' en in te spelen op de ecologische behoeften, realiseert AG in 2020-2021 een groot project voor de renovatie van de opleidings- en onthaalruimten en het auditorium in het Nieuwbruggebouw.

Bedrijfscultuur, architectuur, ecologische voetafdruk en circulaire economie: met de AG Campus kijkt AG resoluut naar de toekomst. 

En omdat het zijn CO2-uitstoot berekent, vermindert en compenseert, kreeg AG in oktober 2019 het CO2 Neutral label.

Duurzame mobiliteit

AG neemt regelmatig deel aan acties om zijn medewerkers bewust te maken van duurzame mobiliteit. Het 'Bike to Work'-initiatief is bedoeld om de medewerkers aan te moedigen om zo vaak mogelijk de fiets te gebruiken om naar het werk of het station te gaan.

Via de actie 'Naar het werk zonder auto' van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, worden onze medewerkers aangespoord om hun auto in de garage te laten. In ruil hiervoor krijgen ze dan gratis vervoerbewijzen, fietsmateriaal, ...

Medewerkers met een bedrijfsauto krijgen een opleiding over hoe ze de uitstoot van hun auto kunnen verminderen. Ze worden ook gesensibiliseerd om voor een wagen te kiezen met een lage CO2-uitstoot. Dit geldt ook voor de auto's die beschikbaar zijn via het cafetariaplan.


Ruim aanbod aan eten en drinken

Eind 2019 hebben we een nieuw, energiezuinig bedrijfsrestaurant geopend in het hoofdgebouw aan de Emile Jacqmainlaan in Brussel. Het maaltijdaanbod voor de medewerkers is gezonder, gevarieerder en houdt meer rekening met de lokale economie en het milieu.

Sinds oktober 2019 zijn de koffieautomaten in de gebouwen uitgerust met PLA-bekers. Geen plastic bekers meer! Alle 4.000 medewerkers van AG kregen een waterfles die ze kunnen vullen aan de gratis waterfonteinen.

Drie weken per jaar krijgen onze medewerkers één gratis stuk fruit per dag, om hen bewust te maken van gezondere eetgewoonten.


Minder afval en papier

AG produceert enkele tonnen afval per jaar. Dit afval wordt opgehaald door gespecialiseerde bedrijven en deels gerecycleerd. Aangezien we nog altijd heel wat papier verbruiken, is het belangrijk dat we als 'supporter van het milieu' goed sorteren en al het mogelijke doen om de papierstroom te verminderen.

AG moedigt zijn medewerkers voortdurend aan om hun papierverbruik te beperken en hun afval te verminderen en te sorteren.

Tot slot heeft het 'clean desk'-programma in de shared workplaces ook bijgedragen tot een aanzienlijke vermindering van het papierverbruik in de hele onderneming. Makelaars kunnen zich ook inschrijven voor een 'less paper' programma en zo hun steentje bijdragen.

Een dak voor onze bijen

Wist u dat bijen als bestuivers een rol spelen in alle aspecten van het ecosysteem en essentieel zijn voor de biodiversiteit? 

Ze ondersteunen de groei van bomen, bloemen en planten, die op hun beurt voedsel en onderdak bieden aan andere insecten of dieren. 60% van de landbouwgewassen en 35% van de plantenteelt is afhankelijk van het werk van bijen!

Helaas neemt de bijenpopulatie wereldwijd af als gevolg van intensieve industriële landbouw, pesticiden, parasieten en klimaatverandering.

AG plaatste in het najaar van 2019 bijenkasten op het dak van zijn hoofdzetel in Brussel. Hiermee wil het de bevolking bewustmaken van het belang van het behoud van deze onmisbare diersoort, zowel op het platteland als in de stad.