Organisatie

supporter de votre vie

Een lichte en flexibele structuur

Het departement Solidarity steunt op een lichte en flexibele structuur. Het wil dicht bij de verenigingen staan, maar ook bij de verschillende diensten van AG. Onze medewerkers zijn namelijk regelmatig betrokken bij mecenaatsacties.

Het directiecomité van AG heeft twee organen opgericht.

Het stuurcomité

Het stuurcomité coördineert de uitvoering van de missie en de acties van AG Solidarity. De leden van het comité hebben allemaal belangstelling voor het mecenaat en de maatschappelijke actie.

Op voorstel van het departement AG Solidarity beslist het stuurcomité op collegiale wijze over de steunaanvragen die de verenigingen en de medewerkers van de onderneming indienen.

Samenstelling van het stuurcomité:

 • Alexandra Goeyers (Head of Solidarity)
 • Jan Heyvaert (Chief HR & Sustainability Officer) - Voorzitter
 • Steve Aussems (Bank Channel)
 • Dirk Forier (EB/HC)
 • Inge De Brabanter ( Bank Channel)
 • Myriam Maes (Broker Channel)
 • Bert Vandewalle (Sustainability)
 • Filip Van de Wiele (Facility)
 • Tommy Dejonckheere (HR)
 • Bernadette Floor (Broker Channel)
 • Héloise de Sauvage Vercour (IS/BOO)

Anne-Catherine Reul is binnen AG verantwoordelijk voor de interne audit. Ze is vaste genodigde van het stuurcomité en ziet toe op de naleving van de praktijken van goed bestuur. De interne audit verleent steun en advies aan de verantwoordelijke van de dienst AG Solidarity en voert verschillende controles uit.

 

Het departement

Het departement AG Solidarity voert het mecenaats- en maatschappelijke actieprogramma van de onderneming uit. Het beheert mecenaatsprojecten en zet een echte partnerschapsrelatie op met de verenigingen die steun genieten van het AG Solidarity Program. We werken actief samen met 170 verenigingen en elk jaar steunen we 40 specifieke projecten.

Het departement AG Solidarity zorgt voor het volledige beheer van het dossier en het opzetten van de samenwerking. Het team:

 • Onderzoekt de financieringsaanvraag van de vereniging
 • Bepaalt of de aanvraag voldoet aan onze criteria voor tussenkomst
 • Verzamelt alle noodzakelijke informatie
 • Organiseert een afspraak met de vereniging en gaat ter plaatse
 • Stelt een volledig dossier op
 • Legt het dossier voor aan het stuurcomité, dat collegiaal beslist of de steunaanvraag kan worden goedgekeurd en welke praktische en/of financiële procedures van toepassing zijn
 • Werkt nauw samen met de vereniging om bijvoorbeeld een teambuilding te organiseren voor een groep collega's 

Nadat het project is aanvaard, wordt een overeenkomst opgesteld tussen AG en de vereniging waarin de verleende steun wordt beschreven. De financiële tussenkomst gebeurt via een terugbetaling van de uitgaven op de rekening van de vereniging.

AG Solidarity wil zich positioneren als een echte partner van de verenigingen. Het departement werkt op een transparante manier en geeft de voorkeur aan langetermijnprojecten.

Enkele belangrijke data

1996

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

2003

Lancering van het programma “Solidarity Team Buildings”.

2010

Lancering van het departement Solidarity.

2015

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

 

2003

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

 

2010

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

 

2015

Oprichting van een solidariteitsprogramma binnen de onderneming.

 

2018

Nieuw partnerschap met Goods to Give. 

2019

Deelname aan de acties 'De Warmste Week' en 'Viva For Life'.

2020

Verlenging van het partnerschap met Goods to Give en een nieuw partnerschap met L'Ilôt (’t Eilandje).