Menu
  • Wie zijn wij ?
  • AG in de samenleving
  • Investeerders
  • Leveranciers

Ons maatschappelijk engagement

supporter de votre vie

We zijn al heel lang een belangrijke speler op de Belgische verzekeringsmarkt. We willen dan ook inspireren door het goede voorbeeld te geven. Met onze producten, diensten en investeringen hebben we altijd oog voor onze sociale en milieu-impact en passen we de principes van goed bestuur toe.

Steeds meer bedrijven zetten extra in op sociaal en duurzaam ondernemen, ook bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Voor AG betekent dit dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact die onze activiteiten hebben op de samenleving en het milieu, en dat we ons transparant en ethisch gedragen.

Hoe maximaliseren we onze positieve impact, en hoe verminderen we de negatieve gevolgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op elk moment de principes toepassen van een deugdelijk en verantwoordelijk bestuur?

Om volop onze verantwoordelijkheid te nemen, integreren we MVO in onze bedrijfsstrategie. We beschouwen de samenleving als een vijfde stakeholder in de omgeving waarin we evolueren: die staat nu op hetzelfde niveau als onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.

Duurzaamheid zit in ons DNA

“Het verzekeringsmétier speelt een cruciale rol in onze samenleving. Door het geld dat onze klanten ons toevertrouwen voor hun pensioen zo goed mogelijk te beheren, door hun vermogen, hun huis en hun gezin te beschermen, garanderen wij dat elke Belg zonder zorgen kan consumeren en investeren. Dag in dag uit bieden we hen de gemoedsrust die ze nodig hebben om volop te genieten van hun leven, zowel in goede als in minder goede tijden."

Heidi Delobelle, Chief Executive Officer

Onze visie

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Sinds 2018 heeft AG zijn bedrijfsstrategie expliciet afgestemd op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Zo willen we ons steentje bijdragen zodat de VN tegen 2030 deze doelstellingen kan halen.


Van de 17 doelstellingen hebben we er 10 geselecteerd. We zijn ervan overtuigd dat we met onze activiteiten, diensten en producten deze doelstellingen kunnen helpen bereiken.

Ethiek, verloningsbeleid en naleving van de regels

"Bij AG hebben we een lange traditie van duurzaam ondernemen en goed bestuur. We houden ook vast aan duidelijk omschreven waarden, een gedragscode, we voeren gepaste interne controles uit en we communiceren op een transparante wijze met onze stakeholders.

Naast de naleving van alle wettelijke en reglementaire vereisten die van toepassing zijn op onze activiteiten, houden wij ons aan de hoogste normen op het vlak van ethisch gedrag, openheid, transparantie, discretie en privacy. Deze normen zijn geformaliseerd in ons intern beleid en onze richtlijnen. Zo verankeren we het hoogste niveau van integriteit en ethisch gedrag in het beleid en de praktijken van onze onderneming.

Ons Compliance-departement zorgt ervoor dat AG alle richtlijnen die van toepassing zijn op onze activiteiten nauwgezet opvolgt. Ons Data Protection Office ziet toe op de bescherming van de persoonsgegevens die AG verwerkt". 

Nathalie Vanderbecken, Chief Risk Officer

Deze traditie van ethisch handelen en goed bestuur vertaalt zich ook in het verloningsbeleid van AG. De wijze waarop AG rekening houdt met de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de verloning is opgenomen in de verloningsprincipes en de verloningspolitiek van de onderneming. AG heeft met name voor het senior management verschillende niet-financiële verloningscriteria geïntroduceerd die verbonden zijn aan strategische doelstellingen betreffende Milieu, Sociaal en Governance (ESG) en andere ethische aspecten.  

In het vergoedingsbeleid voor onze distributeurs en onze interne salesmedewerkers (afhankelijk van de aard van het product), respecteren wij de sectorale gedragscode inzake vergoedingen.

In alle geval staat het belang van de klant centraal, alsook zijn vrijheid om al dan niet voor duurzame beleggingen te kiezen. Dit houdt in dat noch de distributeur, noch de interne salesmedewerker wordt beïnvloed om een bepaald product aan te bevelen aan de klant, als andere producten misschien beter beantwoorden aan de behoeften van die klant.  

 

Door productinnovatie beantwoorden we aan de behoeften van onze klanten.

In een veranderende wereld passen we onze producten, diensten en klantrelaties voortdurend aan. Hierdoor zijn we niet louter 'betalers', maar partners voor het leven die advies, preventie, bescherming en bijstand bieden aan hun klanten.

De stad van morgen herdefiniëren

Onze vastgoeddochter AG Real Estate heeft een code voor ethiek en zakelijk gedrag aangenomen en voert een duurzaam ontwikkelingsbeleid. Dit vormt de ruggengraat van de verbintenissen van de groep.

Lees meer over het CSR-programma van AG Real Estate

Interparking is voor 51% een dochteronderneming van AG Real Estate voor het beheer van openbare parkeergarages. Al meer dan 50 jaar ontwerpt, ontwikkelt, bezit en exploiteert de Interparking Groep meer dan 800 openbare parkings in België en 8 andere Europese landen. 

Lees meer over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van Interparking