AG in de samenleving

supporter de votre vie

AG hecht belang aan de plaats die het inneemt in de samenleving. Daarom houdt de onderneming in haar beleid en activiteiten rekening met de maatschappij, de economie en het milieu. AG is meer dan een verzekeraar, we dragen actief bij aan een betere samenleving.

 

Neem een kijkje in ons duurzaamheidsrapport en ontdek al onze acties en ambities omtrent duurzaamheid.

Onze investeringen in de reële en lokale economie

AG is de grootste institutionele belegger in België. Als defensieve langetermijnbelegger zijn we ervan overtuigd dat factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) een bepalende rol spelen in beleggingsprestaties, zowel wat betreft het rendement als het risico.

Verantwoorde en duurzame vastgoedontwikkeling

Als vastgoedbeheerder en adviseur van AG Insurance vervult onze dochteronderneming AG Real Estate de functie van investeerder en ontwikkelaar van kantoorgebouwen, winkelcentra, opslagplaatsen, residentiële gebouwen, parkeergarages en rust- en verzorgingstehuizen.

Investeren in onderwijs, voor een betere toekomst

Via zijn investeringen in de bouw van scholen en zijn specifieke producten besteedt AG bijzondere aandacht aan onderwijs en opleiding.

Fatsoenlijk pensioen en kwaliteitsvolle gezondheidszorg

AG biedt volledige producten aan om een fatsoenlijk pensioen en een goede gezondheidszorg te garanderen, maar we willen ook een actieve rol spelen in het leven van ouderen.

Stimuleren van een gezond en actief leven

"Gezond leven, actief bewegen" is al jaren een slogan die stevig verankerd is in de bedrijfscultuur van AG, en in zijn activatieprogramma's. Het verband tussen gezondheidspreventie en verzekering is logisch en natuurlijk.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid treft bijna één op de twee mensen in België. AG strijdt al meer dan 20 jaar tegen dit probleem door middel van verschillende initiatieven.

AG, een duurzame en verantwoordelijke onderneming

Meer en meer bedrijven zetten extra in op sociaal en duurzaam ondernemen, ook bekend als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) of Corporate Social Responsibility (CSR). Voor AG betekent dit dat we onze verantwoordelijkheid nemen voor de impact die onze activiteiten hebben op de samenleving en het milieu, en dat we ons transparant en ethisch gedragen. Hoe maximaliseren we onze positieve impact, en hoe verminderen we de negatieve gevolgen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we op elk moment de principes toepassen van een deugdelijk en verantwoordelijk bestuur?

Om volop onze verantwoordelijkheid te nemen, integreren we MVO in onze bedrijfsstrategie. 

We beschouwen de samenleving als een vijfde stakeholder in de omgeving waarin we evolueren: die staat nu op hetzelfde niveau als onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.


AG Solidarity, het sociaal mecenaatsprogramma van AG

Solidariteit ligt aan de grondslag zelf van ons beroep als verzekeraar. Daarom past solidariteit via sociaal mecenaat perfect in ons ondernemingsproject.

Het doel van onze mecenaatsactie is vooral om verenigingen te steunen die projecten ontwikkelen ten voordele van minderbedeelde kinderen en jongeren, maar ook ten gunste van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

We willen duurzame en doeltreffende steun bieden aan Belgische verenigingen die op ons grondgebied dergelijke acties organiseren.

Het AG Solidarity Program wil de verenigingen begeleiden en hen helpen hun projecten tot een goed einde te brengen. Kortom, een echte partner voor hen worden.


Onze sponsorstrategie

Via een doordacht en gericht sponsorbeleid benadrukt AG zijn maatschappelijke rol als supporter van de Belgische samenleving. 

Dit beleid steunt op 3 pijlers: Move by AG, Cycling en maatschappelijk engagement (CSR).


Preventie, essentieel voor een verzekeringsmaatschappij

Als verantwoordelijke verzekeraar en echte supporter van de Belgische samenleving hechten we veel belang aan preventie. Voorkomen is beter dan genezen: een oude slogan die nog altijd klopt als een bus.

We nemen uiteenlopende initiatieven om mensen te sensibiliseren over bepaalde risico's en hen te tonen wat ze eraan kunnen doen. Deze benadering komt tot uiting in onze partnerschappen, maar ook in specifieke en doelgerichte campagnes. Zo proberen we het verschil te maken voor alle Belgen.

AG is actief in alle domeinen van de Belgische samenleving

AG draagt al bijna 200 jaar bij aan de ontwikkeling van België. Dankzij onze verzekeringen kan 1 op de 2 Belgische gezinnen volop genieten van het leven en de toekomst in alle rust voorbereiden. Dankzij onze investeringen en leningen kunnen duizenden ondernemers en bedrijven hun projecten ontwikkelen en zo onze economie vooruithelpen. Onze vastgoedactiviteiten dragen bij tot de creatie van een kwaliteitsvolle infrastructuur die investeerders aantrekt en waar toekomstig Belgisch talent zich kan voorbereiden in de beste omstandigheden.

Onze investeringen in de reële en lokale economie

De door AG beheerde financiële activa bestaan voornamelijk uit de premies van de levens- en pensioenverzekeringen van onze klanten. Deze reserves bieden onze klanten de garantie dat wij al onze verplichtingen nakomen. 

Het geld dat we onder meer uit de groepsverzekeringspremies halen, investeren we opnieuw in de Belgische economie en maatschappij. AG besteedt zo een groot deel van zijn investeringen aan leningen voor bedrijven, overheden (sociale woningen, waterzuivering, waterdistributie, ...) en aan infrastructuurprojecten zoals spoorwegen, scholen en penitentiaire en rechtsinstellingen. Al deze acties passen binnen het investeringsbeleid van AG om meer middelen in België te investeren en de reële economie te ondersteunen.

"Onze investeringen bieden de regeringen van België en andere Europese landen de financiële kracht om hun sociale missie te vervullen. En we zetten ook onze schouders onder projecten voor openbare infrastructuur, scholen en hernieuwbare energiebronnen. We nemen onze beslissingen op basis van ethische en milieucriteria, volgens de principes van goed bestuur.”

Wim Vermeir, Chief Investment Officer

Verantwoorde en duurzame vastgoedontwikkeling

Onze dochteronderneming AG Real Estate is de grootste vastgoedgroep in België. Als vastgoedbeheerder en adviseur van AG Insurance vervult AG Real Estate de functie van investeerder en ontwikkelaar van kantoorgebouwen, winkelcentra, opslagplaatsen, residentiële gebouwen, parkeergarages en rust- en verzorgingstehuizen: 

  • 485.000 m² kantoorruimte (98% bezetting)
  • 318.000 m² handelsruimte / 8 winkelcentra in beheer
  • 381.000 m² opslagplaatsen
  • 40.659 plaatsen in 65 parkeergarages
  • 1.379 bedden in 11 rusthuizen
  • 3.770 wooneenheden verdeeld over 9 ontwikkelingsprojecten

Investeren in onderwijs, voor een betere toekomst

Door onder meer te investeren in de bouw of renovatie van scholen, creëert AG een mechanisme van solidariteit tussen de generaties dat tot uiting komt in het grootschalig project 'Scholen van Morgen'. Via dit project voeren we, via AG Real Estate, een enorme inhaalbeweging uit op het vlak van de scholenbouw in Vlaanderen, met 182 bouw- en/of renovatieprojecten voor 206 schoolgebouwen op een totale bouwoppervlakte van 710.000 m². 133.000 leerlingen profiteren hiervan! Het is dus het geld van de ouders en grootouders dat ten goede komt aan de kinderen en kleinkinderen, wat de essentiële en discrete rol van AG bevestigt.

Alle specialisten zijn het erover eens dat het belangrijk is om kinderen al op jonge leeftijd te leren omgaan met geld. Daarom heeft AG in 2017 Yongo gelanceerd. Yongo is een spaar- en beleggingsplatform dat ouders, kinderen en familieleden verenigt om samen te zorgen voor de financiële opvoeding van het kind. Het kind leert keuzes maken, impulsaankopen vermijden en met zakgeld omgaan. Ouders, kinderen, familie en vrienden sparen op korte termijn voor geschenken, én kunnen ook sparen of beleggen op lange termijn.  Kinderen leren zo vanaf jonge leeftijd sparen, onder begeleiding van de ouders en met de hulp van familie en vrienden, zodat ze bewust en verantwoord leren omgaan met geld.

AG ondersteunt ook 2 leerstoelen aan Belgische universiteiten die zijn opgericht in verzekeringsgerelateerde domeinen:

  • De leerstoel voor pensioenzekerheid aan de Université Catholique de Louvain (UCL), die tot doel heeft een coherent en universeel systeem te ontwikkelen om de solvabiliteit van pensioeninstellingen te beoordelen.
  • De leerstoel Digital Media en e-commerce aan HEC-ULG, die tot doel heeft het gebrek te compenseren aan beheerders die zijn opgeleid in de verschillende pijlers van de digitale economie, en een cluster van bedrijven te vormen die streven naar innovatie en de huidige digitale revolutie willen helpen begrijpen.

Fatsoenlijk pensioen en toegankelijke, kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen

We leven gemiddeld veel langer dan vroeger. Een degelijk pensioen en een goede gezondheidszorg zijn dan ook meer dan ooit noodzakelijk. AG biedt uitgebreide oplossingen aan op het vlak van hospitalisatieverzekeringen en individuele en collectieve aanvullende pensioenen.

In combinatie met de oplossingen van de overheid, kunnen we zo een financieel vangnet creëren zodat iedereen een waardig leven kan leiden wanneer hij of zij met pensioen gaat. Bij AG doen we er alles aan zodat de Belgen volop kunnen genieten van hun pensioen.

In 1919 waren wij de eerste verzekeraar in België die een groepsverzekering aanbood. Vandaag beheert AG de aanvullende pensioenplannen van een miljoen Belgen, dat is 1 op de 3 plannen in ons land.

En we willen nog verder gaan door een actieve rol te spelen in het leven van senioren. AG biedt een aanbod van diensten en innovatieve technologieën aan onder het toeziende oog van een persoonlijke coördinator. Zo kunnen klanten zo lang mogelijk thuis blijven wonen in een veilige, comfortabele en kwalitatieve omgeving.

Stimuleren van een gezond en actief leven

"Gezond leven, actief bewegen" is al jaren een slogan die stevig verankerd is in de bedrijfscultuur van AG, en in zijn activatieprogramma's. Het verband tussen gezondheidspreventie en verzekering is logisch en natuurlijk. 

Concreet draagt AG zijn steentje bij door verschillende partnerschappen aan te gaan met sportfederaties of grote Belgische evenementen te steunen zoals de 10 Miles van Antwerpen, Brussel en Charleroi, de AG Belgian Coast Walk of de AG Roller Bike Parade. Ook intern hebben we verschillende programma's ontwikkeld om onze medewerkers te stimuleren een gezonde en actieve levensstijl aan te nemen, en een goede werk-privébalans te bevorderen.

We promoten deze programma’s onder de naam ‘Move by Ag’. Het is meer dan een traditionele sponsoring, het is een globaal activatieprogramma met een duidelijke focus op regelmatige lichaamsbeweging in verschillende vormen.

Samen tegen eenzaamheid

Eenzaamheid treft bijna één op de twee mensen in België. AG strijdt al meer dan 20 jaar tegen dit probleem via verschillende initiatieven: financiële en logistieke steun aan verenigingen, begeleiding van ouderen, organisatie van sportevenementen en zelfs een gepersonaliseerd programma voor werknemers met een burn-out. Met één enkel doel: een sociaal netwerk uitbouwen en een glimlach toveren op het gezicht van mensen die eenzaam zijn. 

Vindt u dat ook belangrijk? Ga naar www.allentegeneenzaamheid.be en ontdek hoe u uw steentje kan bijdragen.