Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Voor wie is de bijdrage van toepassing?​

U moet de bijzondere socialezekerheidsbijdrage, ook Wijninckx-bijdrage genoemd, betalen als u een "hoog" aanvullend pensioen opbouwt.

De bijzondere bijdrage van 3 % moet betaald worden zodra de som van het wettelijk en het aanvullend pensioen het maximum wettelijk pensioen van de openbare sector overschrijdt. Dit maximum wettelijk pensioen noemt men de ‘pensioendoelstelling’, en bedraagt momenteel 84.923,40 euro op jaarbasis.

​Om de concrete Wijninckx-bijdrage voor bv. 2019 te berekenen, neemt men het verschil tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari 2019 en de verworven pensioenreserve op 1 januari 2018. Op dit bedrag wordt dan 3 % betaald. ​

Hoe wordt de bijdrage berekend?

Voor zelfstandigen:
De bepaling van de Wijninckx-bijdrage gebeurt in 2 stappen:

 • Er moet eerst worden nagegaan of er overschrijding is.
  Voor de bepaling van het bedrag van het aanvullend pensioen moet voor bijdragejaar N de som gemaakt worden van de reserves van elk aanvullend pensioen op 1 januari jaar N-1. Dit   bedrag van de reserves wordt dan aan de hand van een omzettingscoëfficiënt geconverteerd naar een rente.
  Bij de berekening tellen ook VAPZ-, RIZIV- en POZ-contracten mee, net als intern gefinancierde pensioenbeloftes.
  Het wettelijk pensioen wordt volgens een bepaalde formule berekend.
  Als de som van het aanvullend en wettelijk pensioen de pensioendoelstelling overschrijdt, dan moet er een Wijninckx-bijdrage worden betaald. Is de som lager, dan is er geen bijdrage te betalen. 
 • Concrete berekening van de Wijninckx-bijdrage
  Men neemt het verschil tussen de verworven pensioenreserve op 1 januari jaar N en de verworven pensioenreserve op 1 januari jaar N-1. De reserves op 1 januari jaar N-1 worden gecorrigeerd voor de reeds uitgevoerde kapitalisatie​. Op het verschil van de reserves wordt dan 3 % betaald.​

Voor loontrekkenden:
Bij de eerste stap wordt dezelfde berekeningswijze als voor de zelfstandigen gebruikt. Als er een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is, dan wordt ze enkel toegepast op het deel werkgeversbijdragen in de toename van de verworven pensioenreserves.​

Inning van de bijdrage: praktisch

Sigedis, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P) berekent voor elke werknemer en zelfstandige bedrijfsleider met een aanvullend pensioenplan of een Wijninckx-bijdrage verschuldigd is.

Is dat het geval, dan krijgt de rechtspersoon of vennootschap in de loop van de maand oktober een oproep om vóór 31 december de bijzondere socialezekerheidsbijdrage te betalen aan het RSZ (loontrekkenden) of het RSVZ (zelfstandigen). 

Op de website van de Databank aanvullende pensioenen (DB2P) kunnen werkgevers en vennootschappen checken hoeveel hun Wijninckx-bijdrage bedraagt: www.db2P.be​.

Ik wens gepersonaliseerd advies.