Investering

Business Invest Plan

Ontdek deze producten bij:

BNP Paribas Fortis

Ontdek het ook op:

AG Business Invest

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Investeer in alle veiligheid voor uw onderneming

Voor uw onderneming of vereniging wilt u een veilige investering die rendabel is op middellange termijn. U wilt ook een deel van uw investering vlot en zonder kosten liquide kunnen maken.

 

Duidelijke voordelen

Niet gelinkt aan een natuurlijke persoon

De opbrengst gaat naar uw onderneming of vzw, ook als u iets overkomt.

100% veilig

Het nettokapitaal komt op einddatum volledig terug naar uw onderneming.

Liquide middelen beschikbaar

U kunt een deel van het geld vrijmaken zonder kosten.

Vaste opbrengst

U weet exact wat uw investering opbrengt.

Aantrekkelijke fiscaliteit

U betaalt geen verzekeringstaks of taks op beursverrichtingen.

Product met ecologische en sociale kenmerken

Ga naar de rubriek ‘Informatie over duurzaamheid’ om er meer over te weten.


In deze pagina


Waarom is deze investeringsoplossing iets voor mijn onderneming?

Het Business Invest Plan is een veilige investeringsoplossing die perfect past in de gediversifieerde beleggingsportefeuille van uw onderneming, vzw of vereniging van mede-eigenaars. U weet namelijk exact:

 • hoelang uw investering loopt,

 • wat ze u jaarlijks minstens opbrengt,

 • dat de nettopremie na acht jaar terug naar uw onderneming komt.

Met het Business Invest Plan garandeert u continuïteit voor uw onderneming. Als een vennoot sterft, uw vennootschap fuseert of de bestuursstructuur van uw vzw verandert, heeft dit geen invloed op de investering. De opbrengst gaat sowieso naar uw onderneming of vzw.

Heeft uw onderneming tussentijdse uitgaven, dan kunt u per jaar 10% van de reserve vlot vrijmaken, zonder kosten. Business Invest Plan geniet ten slotte een aantrekkelijke fiscaliteit.


Wat brengt deze investeringsoplossing mijn onderneming op?

Het Business Invest Plan garandeert u een aantrekkelijk rendement. De rentevoet van het moment waarop u investeert, blijft immers vijf of acht jaar gegarandeerd op het geïnvesteerde bedrag (in functie van de looptijd van het contract, exclusief taksen en instapkosten).

 • Vanaf 08/11/2023 bedraagt de rentevoet 2,00% voor contracten van 5 jaar
 • Vanaf 08/11/2023 bedraagt de rentevoet 2,50% voor contracten van 8 jaar.

Uw rendement kan hoger uitvallen dankzij een eventuele jaarlijkse winstdeling

Bij AG bedroeg het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelname) in 2023, 2,50% op de nettostortingen van het jaar en 1,70% op de bestaande reserve voor Business Invest Plan 8 jaar en een globaal rendement 2,50% voor Business Invest Plan 5 jaar. Hieronder vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeling*).

Année Rendement brut global 8 ans  Rendement brut global 5 ans
2019
2,00 %  
2020
1,70 %
 
2021 1,60 %  
2022

2,40% sur les versements nets de l'année

 

1,60% sur la réserve existante

 
2023

2,50% sur les versements nets de l'année

 

1,70% sur la réserve existante

2,50%
Année Rendement brut global 8 ans Rendement brut global 5 ans
2019
2,00 %  
2020
1,70 %
 
2021 1,60 %  
2022

2,40 % sur les versements nets de l'année

 

1,60 % sur la réserve existante

 

 
2023

2,50 % sur les versements nets de l'année

 

1,70 % sur la réserve existante

2,50%

 

Business Invest Plan op 5 jaar is opgestart in september 2023. 

Dit rendement houdt geen rekening met kosten en taks. Kapitalisatie gebeurt jaarlijks aan een samengestelde interest. Het gaat om een rendement uit het verleden en dit vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een hogere gewaarborgde rentevoet, is het globaal brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

* Deze eventuele jaarlijkse winstdelingen zijn niet gegarandeerd, verschillen van jaar tot jaar en zijn afhankelijk van de resultaten van AG en van de economische situatie. Eenmaal toegekend maakt de winstdeling integraal deel uit van de reserve van uw contract en kapitaliseert de van kracht zijnde gewaarborgde rentevoet.​ ​De verzekeraar is noch wettelijk, noch contractueel, verplicht over te gaan tot winstdeling.​


Informatie over duurzaamheid​

Dit product heeft ecologische en sociale kenmerken die het mogelijk maken om bij te dragen aan een positieve impact op het milieu of de maatschappij en om een negatieve impact op het milieu of de maatschappij te beperken, dit dankzij een passende selectie van beleggingen. Informatie over deze ecologische en sociale kenmerken is hier beschikbaar. Meer info over de duurzame en verantwoorde beleggingsaanpak van AG vindt u op ag.be/investeren/duurzaamheid​.​

Dit product heeft het label 'Towards Sustainability' bekomen, dat een kwaliteitsnorm is onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Om aan deze norm te voldoen, moet dit product beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid. Meer uitleg over hoe ons beleid voldoet aan deze vereisten vindt u hier.

De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website https://www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Onderaan in de rubriek “Algemene voorwaarden en contractuele documenten”, vindt u de infofiche duurzaamheid voor dit product, alsook het bijhorende jaarrapport. 


Wanneer en hoe ontvangt mijn onderneming het kapitaal en de opbrengst van de investering?

U kunt kiezen tussen een contract van vijf of acht jaar. Zes weken vóór de einddatum wordt u verwittigd dat uw kapitalisatieverrichting ten einde loopt. Voor alle documenten en de kwijting kunt u bij uw makelaar terecht. Hij adviseert u ook als u het vrijgekomen bedrag opnieuw wil investeren.

Uw investering geniet een aantrekkelijke fiscaliteit, van start tot einde:

Start

 • geen premietaks 
 • geen taks op beursverrichtingen


Tijdens de looptijd

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

De vennootschap moet de interesten en de verworven winstdeling jaarlijks opnemen in haar jaarresultaat. Daardoor worden deze rente en winstdeling onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Voor vzw's

Vzw's dienen jaarlijks de waarde van AG Business Invest op 31/12 mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.


Op de prestaties

Voor rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Het gaat om een verrekenbare en eventuele terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting.

Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting

Bij afkoop en op einddatum wordt 30% roerende voorheffing ingehouden op het gewaarborgde rendement en de winstdeling. Dit is een bevrijdende voorheffing. De inkomsten waarop ze geheven is, moeten met andere woorden niet meer opgenomen worden in de aangifte van de rechtspersonenbelasting.

Het Business Invest Plan komt ook in aanmerking voor de notionele interestaftrek.


Welke keuzes heeft mijn onderneming of vzw?

 • U bepaalt zelf hoeveel u investeert, met een minimum van 15.000 euro. Er zijn geen bijkomende stortingen mogelijk.
 • U kunt kiezen tussen een contract van vijf of acht jaar. 
 • kiest wanneer u een deel van het geld opvraagt: eenmalig of periodiek. Periodieke opvragingen kunnen jaarlijks, halfjaarlijks, per kwartaal of maandelijks.

Elk jaar kunt u op die manier kosteloos maximaal 10% liquide maken van de brutoreserve  op 31 december van het jaar voordien, met een maximum van 100.000 euro per jaar.

Hebt u naast die kosteloze opvragingen nog extra middelen nodig, dan betaalt u hiervoor een afkoopvergoeding van 250 euro en vindt er eventueel een financiële correctie plaats.


Welke kosten zijn verbonden aan dit product?

Instapkosten:

 •  3,00% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie kleiner is dan 100 000 euro.
 •  2,75% op de netto geïnvesteerde éénmalige premie als de bruto geïnvesteerde premie groter is of gelijk aan 100 000 euro.

Beheerkosten: geen

Uitstapkosten:


Welke risico's loop ik met Business Invest Plan ?

Het Business Invest Plan behoort toe aan het vermogen van de vennootschap. Als ze vereffend wordt, bestaat het risico dat de vennootschap het Business Invest Plan volledig moet afkopen en een afkoopvergoeding moet betalen. Eventueel volgt er ook een financiële correctie.

Business Invest Plan biedt een gegarandeerde rentevoet en een mogelijke winstdeling. Als er in de toekomst weinig of geen winstdeling toegekend zou worden, is het mogelijk dat door de taksen, kosten en actuele rentevoet het uitbetaalde kapitaal lager zou zijn dan het totale geïnvesteerde bedrag. 


Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering

Informatiefiche 15/05/2023