Bescherming

AG Gewaarborgd inkomen Keyman

Ontdek deze producten bij:

Uw makelaar

Ontdek het ook op:

Gewaarborgd inkomen verzekering

Wilt u een offerte op maat ?
VRAAG EEN OFFERTE
Delen
Deze pagina delen
WhatsApp
Email
Link kopiëren

Verzeker de continuïteit van uw bedrijf

Deze oplossing helpt uw onderneming om de vaste kosten te blijven betalen als u arbeidsongeschikt wordt.

 

Duidelijke voordelen

Bescherming van de vennootschap

Uw onderneming kan de vaste kosten blijven betalen wanneer de inkomsten dalen door uw arbeidsongeschiktheid.

Continuïteit verzekeren

Het voortbestaan van uw bedrijf komt niet in gevaar als u arbeidsongeschikt bent.

Verzekering op maat

U kiest zelf het verzekerde bedrag, het soort waarborg, de eigenrisicotermijn en de periodiciteit van de premiebetaling.

Premies aftrekbaar als beroepskosten

In deze pagina


Waarom is deze verzekering iets voor mij?

Deze verzekering richt zich tot vennootschappen die minstens 3 jaar bestaan of tot vennootschappen waarvan de zelfstandige bedrijfsleider minstens 3 jaar werkzaam is in de betrokken activiteit.

U bent de enige sleutelfiguur in uw onderneming. Als u tijdelijk wegvalt door arbeidsongeschiktheid, dalen de inkomsten. De vaste kosten blijven wel: denk maar aan de huur, elektriciteit, bedrijfsvoertuigen … Dankzij een verzekering AG Gewaarborgd inkomen Keyman kan uw bedrijf deze vaste kosten verder blijven betalen.


Hoe werkt deze verzekering?

​De verzekering AG Gewaarborgd inkomen Keyman is een arbeidsongeschiktheidsverzekering die onderworpen is aan het Belgisch recht en loopt tot de leeftijd van 65 jaar, tenzij dat anders bepaald is in de bijzondere voorwaarden.

Deze verzekering wordt onderschreven door uw bedrijf, dat ook de begunstigde is. Als u arbeidsongeschikt wordt, dan kunnen de vaste kosten van uw onderneming (al dan niet gedeeltelijk) verder betaald worden.

De maximale leeftijd waarop u de verzekering kan onderschrijven, is 55 jaar.

De periode waarin er nog geen tussenkomst is van uw verzekering, kiest u zelf. Dit is de eigenrisicotermijn. U bepaalt of het gaat om de eerste 30, 60, 90, 180 of 365 dagen van uw periode van arbeidsongeschiktheid

Zelfstandigen en vrijeberoepers kunnen ook kiezen voor een zogenoemde Engelse vrijstelling. Als de arbeidsongeschiktheid langer duurt dan de minimumduur van 30 dagen, dan worden de vaste kosten terugbetaald vanaf dag 1 van de arbeidsongeschiktheid.


Wanneer en hoe kan ik rekenen op een vergoeding?

 • Uitkering
  Uw onderneming kan tot maximaal 100 % van zijn vaste kosten beschermen. Als u arbeidsongeschikt wordt, dan worden de vaste kosten terugbetaald gedurende maximaal twee jaar en dat per geval van arbeidsongeschiktheid.
 • Beroepskost
  De premies zijn door uw bedrijf aftrekbaar als beroepskost.
 • Premietaks
  Op de premies is een premietaks van 9,25 % verschuldigd.
 • Belastingregime van de uitkeringen
  De uitkeringen worden bij de winst van de vennootschap geteld en zijn dus onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Er wordt geen bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Welke keuzemogelijkheden heb ik met deze verzekering?

U kiest:

 • of uw bedrijf enkel bij ziekte of ook bij ongevallen beschermd is,
 • of de dekking geldt bij gedeeltelijke (vanaf 25 % arbeidsongeschiktheid) en volledige arbeidsongeschiktheid of alleen bij volledige arbeidsongeschiktheid,
 • een eigenrisicotermijn van 30, 60, 90, 180 of 365 dagen,
 • een minimumduur van 30 dagen (alleen voor zelfstandigen en vrije beroepen),
 • de periodiciteit van de premiebetaling: jaarlijks, maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks,
 • het bedrag van de verzekerde vaste kosten,
 • na 60 jaar bij ziekte voor het behoud van de oorspronkelijke eigenrisicotermijn of minimumduur of voor een eigenrisicotermijn van 365 dagen.

Welke vaste kosten zijn niet verzekerd?

 • afschrijvingen,
 • kortlopende financieringen,
 • kaskredieten,
 • installatiekredieten,
 • pensioenpremies voor de zelfstandige bedrijfsleiders van de onderneming.

Algemene voorwaarden en wettelijke informatie

Uw makelaar

Onderstaande documenten geven u meer informatie over de verzekering