Investeringen als instrument
voor verandering

Het duurzame en verantwoorde investeringsbeleid van AG

Met bijna 70 miljard euro aan activa onder beheer (inclusief Unit-Linkedfondsen), is AG een van de grootste institutionele investeerders van België. AG wil op deze manier de activiteiten van de bedrijven waarin ze investeert in een duurzamere richting sturen. We promoten sociale en ecologische waarden door infrastructuurprojecten, installaties voor hernieuwbare energie en waterzuivering en huisvestingsprojecten voor lage inkomens te financieren.

Als defensieve langetermijnbelegger zijn we ervan overtuigd dat ecologische, sociale en governancefactoren (ESG) sterk bepalend zijn voor de prestaties, zowel wat betreft het rendement als het risico. Wij ondersteunen de evolutie naar een eerlijkere en groenere wereld, met als doel stabiele langetermijnrendementen in het voordeel van de verschillende stakeholders te genereren en de risico’s te beperken en te diversifiëren.

Op een duurzame en verantwoorde manier beleggen betekent het analyseren van beleggingsmogelijkheden door factoren als de impact op het milieu en op de samenleving maar ook goed bestuur (ESG-factoren) te integreren. Het doel is om de impact van de belegging op deze factoren beter in te schatten om zo op de lange termijn een stabieler rendement te behalen. Deze aanpak wordt ook wel SRI genoemd, Engels voor Socially Responsible Investing.

 

We lichten onze aanpak verder toe en geven enkele voorbeelden in deze rubrieken: 

We stimuleren een duurzamere en inclusievere economie

Enkele voorbeelden van recente investeringen met een positieve impact

Wat betekent duurzaamheid bij AG juist? En waarom vinden we het zo belangrijk?

Uitgebreid trackrecord 

AG heeft een uitgebreid trackrecord wat betreft duurzaam en verantwoord beleggen.

 • In 2007 lanceerden we de eerste duurzame beleggingsmandaten en werden alle beleggingen in controversiële wapens geweerd uit de hele portefeuille.
 • Vanaf 2008 lanceerde AG een hele reeks thematische en duurzame tak 23-fondsen voor particuliere klanten.
 • In 2012 startten we het project 'Investeren in reële economie' op. In dit kader financierden we de voorbije jaren een hele reeks infrastructuurprojecten die de samenleving ten goede komen. Meest bekend is ongetwijfeld de publiek-private samenwerking 'Scholen van Morgen' dat de voorbije jaren 182 schoolgebouwen in Vlaanderen bouwde of grondig renoveerde.
 • Sinds 2018 heeft AG zijn bedrijfsstrategie uitdrukkelijk afgestemd op de doelstellingen van de Verenigde Naties inzake duurzame ontwikkeling (SDG’s). Zo willen we meewerken aan de verwezenlijking van deze doelstellingen die de Verenigde Naties tegen 2030 wil realiseren. Van de 17 doelstellingen hebben we er 10 geselecteerd waarvan we overtuigd zijn dat we via onze activiteiten, diensten en producten kunnen bijdragen aan de verwezenlijking ervan. 
  Meer specifiek zijn we ervan overtuigd dat we, door duurzame en verantwoorde principes en praktijken te integreren in de beleggingsactiviteiten van Chief Investment Office (CIO), bijdragen aan de verwezenlijking van 3 van de 10 door AG geselecteerde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen:
  • SDG nr. 9 – Innovatie en infrastructuur: door op een gediversifieerde manier te investeren in verschillende infrastructuurprojecten.
  • SDG nr. 11 - Duurzame steden en gemeenschappen: bijvoorbeeld via onze dochteronderneming AG Real Estate, die een gediversifieerde vastgoedportefeuille beheert (met o.a. BREEAM-certificering van zijn projecten).
  • SDG nr. 13 – Klimaatinspanningen: bijv. door steenkool uit te sluiten in onze activa.
 • In januari 2019 heeft AG de Principles of Responsible Investment van de Verenigde Naties (UNPRI) ondertekend.  De door de Verenigde Naties ondersteunde en onafhankelijke organisatie PRI is de grootste bepleiter van verantwoord beleggen wereldwijd. Hiermee bevestigen we ons jarenlange engagement voor duurzaam en verantwoord beleggen.
 • Sinds begin 2019 weert AG alle investeringen in steenkool, tabak en wapens. Daarnaast houden wij bij alle nieuwe investeringen rekening met de ESG-factoren in onze analyses (1).

(1) Volgens de principes in het document 'Algemeen kader voor duurzaam en verantwoord beleggen'; kijk hier voor meer informatie.

 

Investeren om CO2 neutraal te worden

In 2022 trad onze moedermaatschappij Ageas als eerste Belgische onderneming toe tot de Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) van de VN, een door leden geleid initiatief van verzekeraars, pensioenfondsen en activabeheerders die zich verbinden om de netto-uitstoot van broeikasgassen in hun beleggingsportefeuilles tegen 2050 tot nul te herleiden.

Om dit te bereiken heeft AG een tussentijdse doelstelling vastgelegd. Meer bepaald om de uitstoot van broeikasgassen gekoppeld aan zijn beleggingen in aandelen, bedrijfsobligaties, onroerend goed en infrastructuur tegen 2030 met 50% te verminderen.

CO2 neutraal NZAOA
Wim Vermeir

Wim Vermeir,
Chief Investment Officer

Investeren in infrastructuurwerken betekent bijdragen aan de maatschappij en zorgen voor de planeet.

Ontdek meer voorbeelden en details over onze initiatieven omtrent duurzaamheid in ons Duurzaamheidsrapport.