Duurzaam en verantwoord beleggen

De principes van duurzaam en verantwoord beleggen bij AG in een notendop

Als defensieve langetermijnbelegger zijn we ervan overtuigd dat factoren als milieu, maatschappij en goed bestuur (de zogenaamde ESG-factoren) een bepalende rol spelen in investeringsprestaties, zowel qua rendement als qua risico.

AG ontwikkelde een verantwoorde investeringsstrategie met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van een meer inclusieve en duurzame economie en het tot stand brengen van een groenere en eerlijkere wereld.

Op vlak van duurzaamheid is onze investeringsstrategie gebaseerd op drie  principes

langetermijnrendement
 • Exclude
  We sluiten bepaalde landen, sectoren en activiteiten uit, zoals wapens, landen en regio’s onder financieel embargo, belastingparadijzen, tabak, gokken, thermische steenkoolwinning, onconventionele winning van olie en gas, derivaten van voedselgrondstoffen en ondernemingen die de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

 • Integrate
  In ons besluitvormingsproces over investeringen analyseren we niet alleen financiële cijfers; we houden ook rekening met ecologische, sociale en governancefactoren.

 • Engage
  We stemmen op bepaalde aandeelhoudersvergaderingen en gaan de dialoog aan met bepaalde bedrijven om hen te ondersteunen in hun duurzame ontwikkelingsaanpak. We eisen van de bedrijven waarin we investeren dat ze aantonen dat ze transparant zijn en zich inzetten voor duurzame doelstellingen.

Duurzaam en verantwoord beleggen in ons investeringsbeleid

Duurzaamheid integreren in het investeringsbeleid van AG doen wij op verschillende manieren. Hierboven hebben we onze drie principes van duurzaam en verantwoord beleggen al kort toegelicht. Meer context en details schrijven we uit in een aantal documenten. 

 • “Algemeen kader voor duurzaam en verantwoord beleggen”
  In dit document worden de krachtlijnen van ons duurzaam investeringsbeleid uiteengezet, hoe we die toepassen op de gehele beleggingsportefeuille van AG en hoe we de duurzaamheidsrisico's in onze beslissingsprocedures inzake beleggingen integreren.

 • Betrokkenheid: AG hanteert een specifieke betrokkenheidspolitiek voor bepaalde bedrijven waarin zij in aandelen of obligaties investeert.

 • Het beleid rond het uitoefenen van stemrechten: bovenop het inzichtelijk maken van de betrokkenheid in de investeringen van AG, geeft dit document inzicht in het beleid inzake het uitoefenen van stemrechten.

 • Betrokkenheids- en stembeleid AG - verslag 

 • "Verklaring over de belangrijkste ongunstige effecten inzake duurzaamheid"
  Elke belegging kan een negatieve impact hebben op de duurzaamheidsfactoren. Deze verklaring bevat informatie over hoe AG rekening houdt met ongunstige effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren (=ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping).

 • Voor bepaalde investeringsfondsen en-producten past AG aanvullende maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategieën en strengere uitsluitingsregels toe. De details over onze aanpak vind je hier
  • Deze specifieke aanpak heeft voor sommige financiële producten en fondsen als resultaat dat zij het label “Towards Sustainability” hebben bekomen. 
   • Dat is een externe kwaliteitsnorm onder toezicht van het Central Labelling Agency of the Belgian SRI Label (CLA). Het label wordt toegekend voor de periode van twee jaar en wordt continu geëvalueerd. Om aan deze norm te voldoen, moeten financiële producten beantwoorden aan een aantal minimumvereisten met betrekking tot duurzaamheid, zowel op het vlak van de portefeuille als op dat van het beleggingsproces. 
   • Bekijk de lijst van spaarproducten en beleggingsfondsen van AG die het label 'Towards Sustainability' hebben gekregen.​ De toekenning van dit label betekent echter niet dat dit financieel product beantwoordt aan uw eigen duurzaamheidsdoelstellingen en evenmin dat het label voldoet aan toekomstige nationale of Europese regelgevingen. Meer informatie hierover vindt u op de website fsma.be

 

Bernadette Migisha

Bernadette Migisha,
Head of Sustainable & Responsible Investing

De voorbije twee jaar heeft AG de koolstofintensiteit van zijn aandelen- en bedrijfsobligatieportefeuille met meer dan 36% verminderd. En we blijven nieuwe initiatieven nemen en nieuwe engagementen aangaan om bij te dragen aan de transitie naar een duurzamere wereld.

Dit wil je zeker ook lezen 

Hoe we impact creëeren via onze investeringen

Sparen en beleggen met aandacht voor duurzaamheid

Verantwoord met collega's omgaan, ook dat is belangrijk