Wat betekent duurzaamheid bij AG?

Hoe benaderen we duurzaamheid?

Voor ons betekent duurzaamheid dat we vandaag beslissingen nemen en daarbij rekening houden met de gevolgen voor toekomstige generaties. Anders verwoord: hoe maximaliseren we onze positieve impact, en hoe verminderen we de negatieve gevolgen van onze activiteiten.

AG wil inspireren door het goede voorbeeld te geven. Met onze producten, diensten en investeringen hebben we altijd oog voor onze sociale en milieu-impact en passen we de principes van goed bestuur toe. Want ook al kan de invulling van het begrip 'goed bestuur' verschillend zal zijn voor iedere organisatie of bedrijf, het stoelt op een aantal essentiële bouwstenen zoals accountability, onafhankelijke checks en balances en adequate transparantie. 

Om volop onze verantwoordelijkheid te nemen, integreren we maatschappelijk verantwoord ondernemen in onze bedrijfsstrategie. We beschouwen de samenleving als een vijfde stakeholder in de omgeving waarin we evolueren: die staat nu op hetzelfde niveau als onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en partners.

 

Duurzaamheid gaat voor ons dus verder dan alleen klimaatverandering.
We werken op alle ESG factoren:

  • Environmental; alles wat met milieu en klimaat te maken heeft
  • Social; de impact op mens en maatschappij
  • Governance; het besturen van het bedrijf op een verantwoorde manier.

Vooral op sociaal vlak kunnen wij als verzekeraar zorgen voor een positieve impact. Onze campagne rond eenzaamheid of ons Return to Work-programma, dat werknemers helpt het werk te hervatten na een burn-out, zijn maar 2 voorbeelden. 

Wat betekent duurzaamheid bij AG

Waarom vinden we duurzaamheid belangrijk bij AG? En wat zijn onze ambities?

waarom vinden we duurzaamheid belangrijk bij AG

Omdat wij verantwoordelijk zijn voor meer dan de helft van alle gezinnen in België, zijn wij ervan overtuigd dat onze rol verder gaat dan het beschermen van onze klanten. We willen meer betekenen dan alleen verzekeringen van hoge kwaliteit aanbieden. We willen de weg wijzen naar een betere wereld, voor onze klanten, onze medewerkers en voor de hele maatschappij.

Daarom gaan we in dialoog met al onze stakeholders en verankeren we duurzaam langetermijndenken in al onze activiteiten. Zo blijven we niet alleen voeling houden met wat er leeft bij onze stakeholders maar werken we samen aan een betere wereld voor huidige en toekomstige generaties.

Dit interesseert u waarschijnlijk ook

Hoe we investeringen inzetten als instrument voor verandering

Verzekeren voor een betere toekomst: hoe pakken we dat aan

De belangrijkste cijfers en resultaten

Alle info over ons duurzaamheidsbeleid hebben we samengebracht in 1 rapport: ons Duurzaamheidsrapport. Je kan het helemaal downloaden en lezen.